Bài 38. Cân bằng hóa học - Lần làm bài thứ 2

Thời gian: 15 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,452

Cho phương trình hóa học:
38.5
Biện pháp nào dưới đây làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận?


Xét phản ứng:
CaCO3 = CaO + CO2 - 177232 kJ
Phản ứng được thực hiện dễ dàng:Cho phản ứng:
38.17
Trong các câu sau, hãy chọn câu phát biểu đúng:
Khi tăng nhiệt độ, cân bằng hóa học


Cho phản ứng thuận nghịch:
38.9
Lượng sản phẩm trong hỗn hợp lúc cân bằng sẽ nhiều hơn khi:


Cho cân bằng hóa học:
38.8
Để thu được nhiều khí NO, người ta cần


Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên PTHH sau :
002
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn, nếuMột phản ứng hóa học có dạng:
38.7
Hãy cho biết các biện pháp cần tiến hành để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận?


Cân bằng hóa học là một trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi:


Sản xuất amoniac trong công nghiệp dưa trên phương trình hóa học sau:
38.6
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếu


Trong công nghiệp, để điều chế khí than ướt, người ta thổi hơi nước qua than đá nóng đỏ. Phản ứng hóa học xảy ra như sau :
003
Điều khẳng định nào sau đây là đúng ?

Bình luận bằng Facebook