Bài 49. Tốc độ phản ứng hóa học - Lần làm bài thứ 2

Thời gian: 15 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,452

Khi cho cùng một lượng kẽm vào trong cốc đựng dung dịch HCl, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng kẽm ở dạng


Yếu tố nào dưới đây được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng khi rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) để ủ rượu?


Người ta đốt cháy pyrit sắt (FeS2) để sản xuất khí sunfurơ (SO2)
2FeS2 + 11/2 O2 (to) \[\to\] Fe2O3 + 4SO2
Biện pháp kỹ thuật nào sau đây không được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng?Phát biểu nào dưới đây không đúng?


Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:


Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:


Tại nhiệt độ không đổi, ở trạng thái cân bằng


Tăng diện tích bề mặt của các chất phản ứng trong một hệ dị thể, kết quả sẽ là:


Từ thế kỷ XIX, người ta đã nhận ra rằng trong thành phần của khí lò cao (lò luyện gang) vẫn còn khí cacbon mono oxit. Nguyên nhân nào dưới đây là đúng?


Khi nhiệt độ tăng lên 10oC, tốc độ của một phản ứng hóa học tăng lên 3 lần. Người ta nói rằng tốc độ phản ứng hóa học trên có hệ số nhiệt độ bằng 3. Điều khẳng định nào dưới đây là đúng?

Bình luận bằng Facebook