Bài 50. Cân bằng hóa học - Lần làm bài thứ 2

Thời gian: 15 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,451

Cho phản ứng hóa học sau:
50.31
Ở nhiệt độ thường phản ứng xảy ra rất chậm. Để thu được nhiều sản phẩm SO3, ta cần tiến hành các biện pháp nào dưới đây?


Xét phản ứng sau ở 850oC:
50.13
Nồng độ cấc chất ở trạng thái cân bằng như sau:
[CO2] = 0,2M; [H2] = 0,5 M; [CO] = [H2O]] = 0,3 M
Giá trị của hằng số cân bằng K của phản ứng là:Xét phản ứng:
50.14
Biết rằng nếu thực hiện phản ứng giữa 1 mol CO và 1 mol H2O thì ở trạng thái cân bằng có 2/3 mol CO2 được sinh ra. Hằng số cân bằng của phản ứng là:


Nếu nhiệt độ trong hệ thống cân bằng chứa (N2, H2, NH3) được tăng lên thì phát hiện thấy hằng số cân bằng của phản ứng tổng hợp NH3 bị giảm. Điều này có thể kết luận rằng phản ứng tổng hợp NH3 là:Trong quá trình sản xuất axit sunfuric phải thực hiện phản ứng sau:
50.27
Khi dùng một lượng dư không khí sẽ


Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng:
50.29
Cân bằng sẽ chuyển dịch về bên trái, khi tăng:


Khi áp suất của hệ phản ứng:
50.8
tăng thì cân bằng sẽ


Xác định điều kiện làm tăng nồng độ của SO3 trong một bình chứa SO2 và O2 biết rằng:
50.30


Khi tăng nhiệt độ của một phản ứng lên thêm 50oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 1024 lần. Giá trị hệ số nhiệt độ của tốc độ phản ứng của phản ứng trên là bao nhiêu?


Trong quá trình sản xuất axit sunfuric phải thực hiện phản ứng sau:
50.26
Để tăng hiệu suất của quá trình cần phải

Bình luận bằng Facebook