Bài giảng về luật ngân sách nhà nước, khái niệm, đặc điểm, vai trò

Khái niệm ngân sách nhà nước chính là toàn bộ các quản thu chi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quyết định. Theo đó, luật ngân sách nhà nước là toàn bộ những quy phạm liên quan đến nguồn tiền thu chi nhằm điều chỉnh những mối quan hệ phát sinh trong mọi vấn đề do nhà nước phê duyệt. Nội dung luật tài chính gồm những đặc điểm gì, nó có vai trò ra sao trong bộ máy nhà nước, các yếu tố hình thành và mối quan hệ với nhau ra như thế nào. Tham khảo tài liệu dưới đây để nắm rõ hơn về vấn đề này.

iphone5

Số trang: 29 Lượt xem: 717 Lượt tải: 339 Loại file:

Tải tài liệu Xem trực tuyến

Xem thêm

luật ngân sách nhà nước, hệ thống ngân sách nhà nước, pháp luật ngân sách nhà nước, tổ chức phi kinh doanh, nguồn thu

Tài liệu thường xem cùng

 • Luat ngan sach nha nuoc so 83 2015 QH13 nam 2017

  Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được ban hành nhằm kiểm toán, quyết toán, thanh tra ngân sách nhà nước giúp minh bạch và hạn chế mức thấp nhất những gian lận, tham ô. Đây là những quy định căn bản được áp dụng cho nhóm đối tượng là các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và những đối tượng khác có liên quan. Luật này được ban hành rộng rãi, nhóm đối tượng được kể trên cần phải nắm rõ và chấp hành nghiêm chỉnh những quy định chung trong bộ luật này.
  Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2017

  025,619

 • dia ly lop 8 Bai giang dac diem tu nhien khu vuc dong Nam a12 trang

  Địa lý lớp 8: Bài giảng đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Nam Á sẽ cung cấp cho các bạn học sinh những kiến thức về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên như địa hình, khí hậu, cảnh quan, sông ngòi... của 11 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á , trong đó có Việt Nam. Qúy thầy cô có thể tham khảo tài liệu này để soạn thảo bài giảng của mình sao cho thật hay và sinh động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trên lớp của cả thầy và trò.
  Địa lý lớp 8: Bài giảng đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Nam Á

  921

 • Giao an Sinh hoc 6 Khai niem so luoc ve phan loai thuc vat trong sinh hoc4 trang

  Trong chương trình sinh học lớp 6 nội dung phân loại thực vật có ý nghĩa quan trọng, đây cũng là cơ sở và nền tảng có liên quan đến nhiều bài giảng khác. Nhằm giúp học sinh hiểu một cách đúng đắn và chắc chắn về bài giảng, giáo viên cần thiết kế nội dung giáo áo sao cho khoa học, cân đối thời gian hợp lý để đảm bảo truyền tải tất cả các thông điệp một cách tốt nhất. Theo chương trình giáo dục đổi mới, các kiến thức trong sách giáo khoa về cơ bản sẽ được bám sát theo đề thi kiểm tra học kỳ và đề kiểm tra định kỳ trong năm. Chính vì vậy, để có kết quả học tập tốt nhất, các em học sinh nên tham khảo các tài liệu liên quan đến môn học chi tiết và thông minh nhất.
  Giáo án Sinh học 6 - Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật trong sinh học

  4812

 • de an Mot so van de co ban ve chinh sach lai suat cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam trong thoi gian qua48 trang

  Đề án: Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua, luận văn báo cáo mở đầu với chương thứ nhất cơ sở lý luận chung về lãi suất, tác giả sẽ nêu lý thuyết của C.Mác về lãi suất, lý thuyết của J.M. Keynes về lãi suất, chương hai của luận văn báo cáo là tác động qua lại giữa lãi suất và các yếu tố khác trong nền kinh tế năm 2010, dự báo tình hình lãi suất 2011 và bài học cho Việt Nam nằm trong chương ba.
  Đề án: Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua

  3,0461,879

Bình luận bằng Facebook

Bài giảng về luật ngân sách nhà nước, khái niệm, đặc điểm, vai tròTải ngay

/ 29
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5