Bài tập tổng hợp - Lần làm bài thứ 2

Thời gian: 44 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,453

Đề tài phổ biến trong những sáng tác của nhà văn Kim Lân là


Những cụm từ in đậm trong các câu sau thuộc loại cụm từ gì? "Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh.Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh".Lựa chọn nhận xét phù hợp với mỗi bài thơ.Dòng nào thể hiện được điều lớn lao mà nhà thơ Y Phương muốn truyền cho con trong bài Nói với con?


Trong các từ sau, từ nào không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ (rất, hơi, quá, lắm)?


"Qua lời thủ thỉ tâm tình của em bé với người mẹ về những cuộc đối thoại tưởng tượng giữa em với những người sống trên "mây và sóng", bài thơ ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt." Đây là nội dung của bài thơ nào?


Những câu sau đã vi phạm phương châm hội thoại nào?
a) Bố mẹ mình đều là giáo viên dạy học.
b) Chú ấy chụp ảnh cho mình bằng máy ảnh.
c) Ngựa là một loài thú bốn chân.
Chọn cách hiểu đúng trong các cách hiểu sau:


Ý nào sau đây không thuộc yêu cầu về hình thức của biên bản?
Đề tài phổ biến trong những sáng tác của nhà văn Kim Lân là


Những cụm từ in đậm trong các câu sau thuộc loại cụm từ gì? "Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh.Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh".Lựa chọn nhận xét phù hợp với mỗi bài thơ.Dòng nào thể hiện được điều lớn lao mà nhà thơ Y Phương muốn truyền cho con trong bài Nói với con?


Trong các từ sau, từ nào không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ (rất, hơi, quá, lắm)?


"Qua lời thủ thỉ tâm tình của em bé với người mẹ về những cuộc đối thoại tưởng tượng giữa em với những người sống trên "mây và sóng", bài thơ ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt." Đây là nội dung của bài thơ nào?


Những câu sau đã vi phạm phương châm hội thoại nào?
a) Bố mẹ mình đều là giáo viên dạy học.
b) Chú ấy chụp ảnh cho mình bằng máy ảnh.
c) Ngựa là một loài thú bốn chân.
Chọn cách hiểu đúng trong các cách hiểu sau:


Ý nào sau đây không thuộc yêu cầu về hình thức của biên bản?
Đề tài phổ biến trong những sáng tác của nhà văn Kim Lân là


Những cụm từ in đậm trong các câu sau thuộc loại cụm từ gì? "Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh.Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh".Lựa chọn nhận xét phù hợp với mỗi bài thơ.Dòng nào thể hiện được điều lớn lao mà nhà thơ Y Phương muốn truyền cho con trong bài Nói với con?


Trong các từ sau, từ nào không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ (rất, hơi, quá, lắm)?


"Qua lời thủ thỉ tâm tình của em bé với người mẹ về những cuộc đối thoại tưởng tượng giữa em với những người sống trên "mây và sóng", bài thơ ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt." Đây là nội dung của bài thơ nào?


Những câu sau đã vi phạm phương châm hội thoại nào?
a) Bố mẹ mình đều là giáo viên dạy học.
b) Chú ấy chụp ảnh cho mình bằng máy ảnh.
c) Ngựa là một loài thú bốn chân.
Chọn cách hiểu đúng trong các cách hiểu sau:


Ý nào sau đây không thuộc yêu cầu về hình thức của biên bản?

Bình luận bằng Facebook