Bài tập về tiếng Anh giao tiếp

Thời gian: 30 phút Số lượt trắc nghiệm: 50,227

Bài tập về tiếng Anh giao tiếp với 33 câu hỏi và các dạng bài tập về tiếng Anh giao tiếp giúp cho các em học sinh dễ dàng ôn luyện và củng cố kiến thức nhanh chóng dễ dàng hơn. Bài tập về tiếng Anh giao tiếp cũng không quá phức tạp nhưng tương đối quan trọng đối với người học tiếng Anh, chính vì vậy làm bài tập và thực hành là phương pháp học tốt nhất cho các bạn.
1. Linda: "Excuse me! Where’s the post office?"
Maria: "______."
2. Alice: "What shall we do this evening?"
Carol: "______"
3. Helen: "Where do you come from?"
Ann: "______."
4. Helen: “Congratulations!”
Jane: “______”
5. Tom: “How did you get here?”
John: “______”
6. - “Bye!”
- “______ .”
7. - “I’ve passed my driving test.”
- “______”
8. - “Would you like to have dinner with me?”
- “______.”
9. Ann: “______ where the nearest post office is?”
Linda: “Turn left and then turn right.”
10. - “How do you do?”
- “______”
11. Sue: “I love pop music.”
Alice: “______”
12. Maria: “I’m taking my end-of-term examination tomorrow.”
Sarah: “______!”
13. Ann: "What do you usually do on Sundays?"
Mary: "______"
14. Ann: “Are you going to visit Britain next month?”
Kim: “Yes, ______. ”
15. David: “You’ve got a beautiful dress!”
Helen: “______.”
16. Hung: “Thank you very much for a lovely party.”
Hoa: “_______”
17. Oliver used to go fishing and ______.
18. Ann: Do you think you’ll get the job?
Mary: _______.
19. David: "Happy Christmas!"
Jason: "______"
20. It’s very ______ of you to help me.
21. “Let’s go to the movie now.” – “Oh, ___________”
22. "Hello! BBC! _________ can I help you?"
23. At the end of the letter Mary wrote, "Give my best __________ to your parents."
24. –“What’s your hobby, Lan ?”

- “________”

25. -“You look nice today. I like your new hair style.”

- “_________”

26. –“ A motorbike knocked Ted down.”
- “_________”
27. “ I have bought you a toy. Happy birthday to you!”
- “_________”
28. - “_________”
-“Oh, it’s great!”
29. –“More coffee? Anybody?”
- “_________”
30. “Oh, I’m really sorry!”
- “_________”
31. - Janet: "Do you feel like going to the cinema this evening?"
- Susan: "______.
32. - Laura: “What a lovely house you have!”
- Maria: “_______.”
33. Anne: “Thanks for the nice gift!”
John: “______”

Bình luận bằng Facebook

 • Bài tập về các thì trong tiếng Anh hay nhất

  Bài tập về các thì trong tiếng Anh hay nhất
  Bài tập về các thì trong tiếng Anh hay nhất là tài liệu hữu ích với 80 câu hỏi, bài tập về tất cả các thì trong tiếng Anh. Với bài tập về các thì trong tiếng Anh này các bạn có thể làm bài trắc nghiệm Online một...
 • Bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

  Bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
  Bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn bao gồm 20 câu hỏi cùng với các bài tập yêu cầu bạn cần xử lý và hoàn thiện sao cho đúng với từng thì. Qua...
 • Bài tập về "to V" và "Ving"

  Bài tập về "to V" và "Ving"
  Bài tập về "to V" và "Ving" bao gồm 26 câu tổng hợp tất cả các dạng có liên quan đến to V và Ving. Thông qua các dạng bài tập về "to V" và "Ving"...
 • Bài luyện nghe tiếng Anh- Đề 2

  Bài luyện nghe tiếng Anh- Đề 2
  Bài luyện nghe tiếng Anh- Đề 2 với các dạng bài từ mức độ đễ đến khó, hỗ trợ các em học sinh có thể nghe ở mọi mức độ tùy thuộc khả năng của mình. Bài...
 • Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3

  Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3
  Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3 bao gồm rất nhiều những câu hỏi cùng với các dạng bài tập tiếng Anh hỗ trợ các em học sinh làm bài và củng cố kiến...