Bạn có thông minh không?

Thời gian: 30 phút Số lượt trắc nghiệm: 14,352

Bạn có thông minh không? bao gồm 10 câu hỏi cùng với những nội dung khác nhau, bạn hoàn toàn có thể tiến hành làm trắc nghiệm để biết được chỉ số thông minh của mình. Để biết được bạn có thông minh không? hãy cùng thử xem bạn trả lời đúng được bao nhiêu câu và chỉ số thông minh là bao nhiêu nhé.
Câu 1. Số tiếp tục trong dãy số dưới đây là số nào?
6 ,20, 62,188,?
Câu 2. "Nếu tất cả TRÂU là BÒ và tất cả BÒ là CỪU, thì tất cả TRÂU chắc chắn là CỪU." Câu trên là:
Câu 3. Khi chia số nguyên n cho 17, ta được kết quả là x và số dư là 5. Khi chia n cho 23, ta được kết quả là y và số dư là 14. Hỏi đẳng thức nào dưới đây là đúng ?
Câu 4. Khái niệm nào không cùng nhóm với các khái niệm còn lại:
Câu 5. Một bữa ăn ở nhà hàng chưa tính tiền phục vụ hết 35,50 $. Nếu phí phục vụ lớn hơn 10% và nhỏ hơn 15% số tiền bữa ăn thì toàn bộ số tiền cho bữa ăn là bao nhiêu giữa các khoảng?
Câu 6. Trong bài kiểm tra của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy trong bài kiểm tra của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi?
Câu 7. Giá trị của - 3 - (- 10) lớn hơn giá trị của - 10 - (- 3) bao nhiêu?
Câu 8. Hai người ban đầu cùng đứng một chỗ, sau đó đi về hai hướng ngược nhau. Cả hai người đi bộ 6 dặm, sau đó rẽ phải và đi tiếp 8 dặm nữa. Hòi bây giờ họ cách điểm xuất phát bao xa?
Câu 9. Trong một cuộc bầu cử vào chức thị trưởng, ứng cử viên X nhận nhiều hơn 1/3 số phiếu bầu so với ứng cử viên Y, và ứng cử viên Y lại nhận được ít hơn 1/4 số phiếu bầu so với ứng cử viên Z. Biết ứng cử viên Z nhận được 24.000 phiếu bầu, hỏi ứng cử viên X nhận được bao nhiêu phiếu bầu?
Câu 10. Khái niệm nào dưới đây không cùng nhóm?

Bình luận bằng Facebook