Biên bản giao nhận tài sản cố định

Biên bản giao nhận tài sản cố định là văn bản hành chính thuộc lĩnh vực kế toán. Đối với các nhân viên kế toán lâu năm, có kinh nghiệm chắc chắn cũng đã quen thuộc với việc viết biên bản giao nhận tài sản cố định. Trong bài viết này, chúng tôi gửi tới bạn đọc mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định 01-TSCĐ được ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC để các bạn kế toán đang học việc hoặc thực tập có biểu mẫu chuẩn để áp dụng trong công việc.

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 0 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Biên bản giao nhận tài sản cố định

01/02/2018

Biên bản giao nhận tài sản cố định cần đảm bảo hình thức đúng quy cách theo quy định của một văn bản hành chính và nội dung cần đầy đủ các thông tin kê khai. Biên bản giao nhận tài sản cố định cần có chữ ký xác nhận và đóng dấu của người nhận, người giao, kế toán, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị (giám đốc doanh nghiệp) để làm căn cứ pháp lý về việc giao và nhận tài sản cố định hoặc dụng cụ...

Nội dung biên bản giao nhận tài sản cố định cần trình bày rõ các thông tin chung và kê khai chính xác các chỉ mục trong bảng biểu. Đối với phần thông tin chung bao gồm tên đơn vị, địa chỉ trụ sở chính, quyết định căn cứ, cá nhân tham gia bàn giao tài sản cố định (họ tên đầy đủ, chức vụ), địa điểm giao nhận. Tiếp theo là phần xác nhận giao nhận tài sản cố định thiết lập bằng bảng biểu gồm 12 cột, trong đó có ba cột chữ đặt là A, B, C đó là số thứ tự; tên, ký hiệu, quy cách; ĐVT và 9 cột số đánh theo thứ tự từ 1 đến 9 lần lượt là số lượng, nước sản xuất, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng, đơn giá, giá mua, chi phí, nguyên giá, tài liệu kế toán kèm theo.Tài liệu thường xem cùng

 • Mau bien ban ban giao tai san3 trang

  Biên bản bàn giao tài sản được sử dụng khi bên B có mượn hoặc thuê tài sản của bên A và sau khi hết thời gian trong hợp đồng thì bên B phải có trách nhiệm bàn giao lại tài sản cho bên A. Tài sản ở đây được hiểu theo nghĩa rất rộng, có thể là nhà ở, có thể là xe cộ hoặc cũng có thể là những vật dụng khác. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chúng ta sẽ có những cách viết khác nhau.
  Mẫu biên bản bàn giao tài sản

  621151

 • Bien ban giao nhan2 trang

  Biên bản giao nhận được Taingon.net cung cấp xin gửi tới quý độc giả, văn bản này được áp dụng trong nhiều trường hợp có thể là giao nhận tài sản, giao nhận tiền mặt hoặc giao nhận giấy tờ... Biên bản giao nhận mà chúng tôi cung cấp là mẫu văn bản chung nhất bạn có thể áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau.
  Biên bản giao nhận

  48659

 • Bien ban ban giao tai san8 trang

  Mẫu biên bản bàn giao tài sản là tài liệu quan trọng Taingon.net xin được giới thiệu cho độc giả tham khảo. Khi có nhu cầu kiểm kê tài sản cố định, các bên liên quan sẽ phải lập bảng kiểm kê tài sản một cách rõ ràng nhằm mục đích khi chuyển giao hay bàn giao công việc, tài sản giữa bên giao và bên nhận được dễ dàng. Theo đó, mẫu biên bản bàn giao này được lập dựa trên những điều khoản mà 2 bên đã thỏa thuận.Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác trên website và tải về miễn phí để sử dụng khi cần thiết.
  Biên bản bàn giao tài sản

  95451

 • Mau bien ban giao nhan tai lieu

  Mẫu biên bản giao nhận tài liệu là một trong số những biểu mẫu sử dụng cho các cá nhân hoặc các đơn vị khi muốn giao tài liệu cho bên nhận.Biên bản giao nhận tài liệu này còn ghi rõ những danh mục tài liệu được giao, thực trạng của tài liệu để tránh xảy ra những tranh chấp không đánh có sau này. Vì thế bạn có thể tham khảo mẫu biên bản giao nhận tài liệu trên Taingon.net để có thể viết được những biên bản phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình.
  Mẫu biên bản giao nhận tài liệu

  08,178

Bình luận bằng Facebook

Biên bản giao nhận tài sản cố địnhTải ngay

/ 0