Biên bản họp hội đồng thành viên "Biên bản họp bầu giám đốc"

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên thường được sử dụng để ghi lại nội dung cuộc họp hội đồng thành viên của các công ty TNHH có hai thành viên trở lên. Nhằm nêu rõ các vấn đề đã được thông qua trong cuộc họp với sự chứng kiến và thống nhất của tất cả các thành viên tham dự. Mẫu biên bản họp này được xem là căn cứ và là văn bản pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh về sau. Tham khảo trên Taingon.net để hiểu một các rõ nhất về nội dung của văn bản này nhé. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu bất kỳ trên website và download hoàn toàn miễn phí.

tranminhthang

Số trang: 2 Lượt xem: 2,265 Lượt tải: 304 Loại file:

Tải tài liệu Xem trực tuyến

Xem thêm

biểu mẫu, đơn từ, hợp đồng, văn bản, thủ tục hành chính

Tài liệu thường xem cùng

 • Bien ban hop dong y cho thanh vien gop von

  Biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn là một trong số những mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp của các công ty hay các doanh nghiệp về việc đồng ý cho các thành viên góp vốn. Biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn sẽ giúp việc hoàn thành biên bản cũng như công việc nhanh chóng và đảm bảo nhất. Mời các bạn cùng tham khảo biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn được cập nhật đầy đủ trên Taingon.net.
  Biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn

  04,576

 • Bien ban hop Hoi dong nhan dan

  Biên bản họp Hội đồng nhân dân tỉnh (huyện, xã) là văn bản hành chính ghi chép cụ thể lại các nội dung, vấn đề được đưa ra bàn luận và cho ý kiến trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã. Nếu các bạn chưa nắm được cách viết biên bản chuẩn xác thì có thể tham khảo mẫu biên bản họp Hội đồng nhân dân tỉnh (huyện, xã) mà chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Nội dung biên bản bao gồm thời gian họp, thành phần dự họp, chủ tọa, đoàn thư ký, các báo cáo, thảo luận của cac đại biểu và kết thức giờ họp.
  Biên bản họp Hội đồng nhân dân

  03,217

 • Bien ban hop hoi dong nhan dan xa

  Mẫu biên bản họp hội đồng nhân dân xã là tài liệu ghi lại diễn biến cuộc họp với các thông tin về thời gian, địa điểm, các thành phần tham gia cũng như ý kiến đóng góp, thảo luận. Mẫu biên bản họp nói chung và biên bản họp hội đồng nhân dân xã nói riêng cần đảm bảo tính đầy đủ, chính xác để làm cơ sở đối chiếu sau này. Độc giả có thể tham khảo mẫu biên bản này trên trang web Taingon.net cũng như download hoàn toàn miễn phí để sử dụng khi cần thiết.
  Biên bản họp hội đồng nhân dân xã

  21

 • Bien ban hop hoi dong thi dua khen thuong3 trang

  Với các tổ chức, đơn vị muốn khen tưởng một cá nhân hay tập thể nào đó, cần phải tổ chức một buổi họp bàn và có biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng cụ thể. Thành phần tham dự gồm chủ tọa, cá nhân, tập thể được khen thưởng, những người hoạt động, làm việc trong cùng tổ chức... Theo đó, thư ký cuộc họp có trách nhiệm ghi lại toàn bộ diễn biến cuộc họp theo mẫu biên bản họp có sẵn, mức độ khen thưởng mà cá nhân, tập thể giành được. Tham khảo trên Taingon.net để có những hiểu biết cụ thể về thể loại văn bản này nhé.
  Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

  29840

Bình luận bằng Facebook

Biên bản họp hội đồng thành viên "Biên bản họp bầu giám đốc"Tải ngay

/ 2
 • 1
 • 2