Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

Với các tổ chức, đơn vị muốn khen tưởng một cá nhân hay tập thể nào đó, cần phải tổ chức một buổi họp bàn và có biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng cụ thể. Thành phần tham dự gồm chủ tọa, cá nhân, tập thể được khen thưởng, những người hoạt động, làm việc trong cùng tổ chức... Theo đó, thư ký cuộc họp có trách nhiệm ghi lại toàn bộ diễn biến cuộc họp theo mẫu biên bản họp có sẵn, mức độ khen thưởng mà cá nhân, tập thể giành được. Tham khảo trên Taingon.net để có những hiểu biết cụ thể về thể loại văn bản này nhé.

zbum

Số trang: 3 Lượt xem: 298 Lượt tải: 40 Loại file:

Tải tài liệu Xem trực tuyến

Xem thêm

mẫu biên bản, mẫu quyết định, mẫu xử phạt, biểu mẫu hành chính, văn bản mẫu

Tài liệu thường xem cùng

 • Mau bien ban hop Bien ban hop thon2 trang

  Tài liệu mẫu biên bản cuộc họp là văn bản ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư ký tổng hợp lại với mục đích lưu trữ và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và thống nhất trong cuộc họp. Tham khảo các mẫu biên bản họp thôn, họp phòng trên Taingon.net để sử dụng trong các trường hợp cần thiết. Theo đó, biên bản sẽ được cung cấp ngày giờ cụ thể, địa điểm tiến hành cuộc họp, các thành phần tham dự, nội dung cuộc họp... Để đảm bảo tính minh bạch và chính xác, văn bản cần có chữ ký xác nhận của thư ký và chủ tịch cuộc họp.
  Mẫu biên bản họp "Biên bản họp thôn"

  733167

 • Bien ban hop cong ty0 trang

  Biên bản họp công ty mà Taingon.net cung cấp được áp dụng trong nhiều trường hợp có thể là công ty cổ phần cũng có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...Dù là dạng công ty nào thì cũng có thể áp dụng mẫu biên bản họp công ty để tiến hành ghi chép trong mỗi cuộc họp. Để một công ty hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả đòi hỏi mỗi thành viên cần phải có trách nhiệm xây dựng cũng như tham gia vào các cuộc họp đóng góp ý kiến, xây dựng phát triển công ty đó.
  Biên bản họp công ty

  025,479

 • Bien ban hop xem xet ky luat2 trang

  Taingon.net giới thiệu đến độc giả mẫu biên bản họp xem xét kỷ luật dành cho các đơn vị, doanh nghiệp khi cần kỷ luật một cá nhân nào đó phạm sai lầm. Theo đó, nội dung mẫu biên bản họp gồm thông tin về đối tượng chuẩn bị tiến hành kỷ luật, chủ tọa cùng các thành phần tham gia cuộc họp. Thư ký cuộc họp có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến, các ý kiến và đặc biệt là những điểm chính về việc áp dụng hình thức kỷ luật ở mức độ nào đối với cá nhân phạm lỗi. Văn bản này được lưu lại như một tài liệu và làm cơ sở đối chứng cho các vấn đề phát sinh sau này.
  Biên bản họp xem xét kỷ luật

  1,17093

 • Mau bien ban hop thon Cach viet bien ban hop thon1 trang

  Tham khảo tài liệu mẫu biên bản họp thôn để cập nhật các văn bản mới nhất hiện nay cho độc giả. Đối với bất cứ cuộc họp nào như họp phòng, họp lớp đều phải có thư ký ghi lại nội dung sự việc. Mẫu biên bản họp với các thông tin bao gồm: thời gian họp, địa điểm, các thành phần tham gia, nội dung cuộc họp gồm những gì. Đây là tài liệu được lưu lại tại các đơn vị để làm văn bản đối chiếu sau quá trình triển khai để thấy được những cái đã đạt được cũng như cái chưa đạt, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể.
  Mẫu biên bản họp thôn "Cách viết biên bản họp thôn"

  29826

Bình luận bằng Facebook

Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng Tải ngay

/ 3
 • 1
 • 2
 • 3