Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

Với các tổ chức, đơn vị muốn khen tưởng một cá nhân hay tập thể nào đó, cần phải tổ chức một buổi họp bàn và có biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng cụ thể. Thành phần tham dự gồm chủ tọa, cá nhân, tập thể được khen thưởng, những người hoạt động, làm việc trong cùng tổ chức... Theo đó, thư ký cuộc họp có trách nhiệm ghi lại toàn bộ diễn biến cuộc họp theo mẫu biên bản họp có sẵn, mức độ khen thưởng mà cá nhân, tập thể giành được. Tham khảo trên Taingon.net để có những hiểu biết cụ thể về thể loại văn bản này nhé.

zbum

Số trang: 3 Lượt xem: 298 Lượt tải: 40 Loại file:

Tải tài liệu

Xem thêm

mẫu biên bản, mẫu quyết định, mẫu xử phạt, biểu mẫu hành chính, văn bản mẫu

Tài liệu thường xem cùng

 • Bien ban hop Hoi dong thanh vien cong ty0 trang

  Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty là một trong số những mẫu biên bản được sử dụng khá phổ biến cho các cuộc họp hội đồng thành viên của công ty. Với biên bản này bạn sẽ nắm bắt được cách thực hiện biên bản cũng như tìm hiểu được những nội dung có liên quan một cách phù hợp nhất. Mời các bạn cùng tham khảo biên bản họp hội đồng thành viên công ty trên Taingon.net nhé.
  Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty

  07,917

 • Mau bien ban hop dai hoi dong co dong0 trang

  Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông là một trong số những mẫu biên bản được thành lập khi các công ty hay các cơ quan tiến hành họp đại hội cổ đông. Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông sẽ hộ trợ bạn hoàn thiện được biên bản cũng như đáp ứng công việc nhanh chóng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo thêm trên Taingon.net để biết thêm chi tiết.
  Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

  016,737

 • Mau bien ban hop hoi dong thanh vien0 trang

  Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên là mẫu biên bản được sử dụng để ghi lại những nội dung của cuộc họp hội đồng thanh viên của các công ty TNHH có hai thành viên trở lên. Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên nêu rõ các vấn đề họp bàn đã được thông au với sự tham gia của các thành viên, làm căn cứ pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh sau này. Các bạn vẫn chưa rõ về mẫu biên bản họp hội đồng thành viên có thể tham khảo thêm trên Taingon.net cũng như tải về để có thể sử dụng khi cần thiết.
  Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

  054,051

 • Mau bien ban hop dai hoi dong co dong cong ty co phan2 trang

  Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần được dùng cho những cuộc họp thường niên hoặc khi có một sự kiện đột xuất xảy ra cần phải họp gấp giữa các cổ đông cũng có thể dùng tới văn bản này. Không ngoài mục đích ghi chép và làm bằng chứng cho các cuộc họp, thường thì biên bản họp này sẽ được thư ký ghi chép một cách cẩn thận và chính xác những nội dung mà mọi người cùng thảo luận trong buổi họp.
  Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phẩn

  1,383345

Bình luận bằng Facebook

Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởngTải ngay

/ 3