Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng - Mẫu số 2

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng thường được sử dụng ở các đơn vị, tổ chức nhằm đánh giá nhân viên để có các quy chế thưởng phạt xứng đáng. Tại các cuộc họp sẽ có thành phần thư ký chịu trách nhiệm ghi nội dung biên bản họp hội nghị thi đua khen thưởng chi tiết làm cơ sở để lưu trữ và gửi về các phòng ban hợp lý.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 30,401 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng - Mẫu số 2

15/11/2017

Vào dịp cuối năm, các đơn vị, tổ chức thường có các buổi họp đánh giá nhân viên để tiến hành khen thưởng phù hợp với từng cá nhân. Các thành phần tham dự bao gồm lãnh đạo công ty, cán bộ quản lý các bộ phận chuyên trách cùng thư ký buổi họp sẽ tiến hành ghi biên bản họp hội nghị thi đua khen thưởng. Văn bản yêu cầu tường thuật lại chi tiết cuộc họp một cách chính xác, đủ ý.

Cách viết biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng
 • Vai trò của biên bản nói chung
 • Đánh giá một cách tổng quát, biên bản là loại văn bản, tài liệu ghi chép toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra có đầy đủ thành phần tham gia, các ý kiến đánh giá của từng người. Biên bản này không có giá trị pháp lý, bản thân nó chỉ là một dạng giấy tờ chứng minh các sự kiện đã xảy ra và được mọi người công nhận, có chữ ký của các thành phần chủ chốt.
 • Yêu cầu chung của biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng
  Người viết phải đảm bảo các thông tin đượcn ghi chép đầy đủ, chính xác. Đặc biệt các số liệu phải trình bày rõ ràng.
  Nội dung nên tập trung vào các vấn đề trọng tâm, không quá lan man vào các nội dung không cần thiết.
  Nêu rõ tên và thông tin của các thành viên được đề xuất thi đua khen thưởng.
 • Về mặt bố cục biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng
  Bắt buộc phải tuân thủ nguyên tắc bố cục văn bản gồm 3 phần: Mở đầu, nội dung, kết luận. Mỗi phần cung cấp thông tin khác nhau để tạo nên một kết cấu văn bản hoàn chỉnh. Theo đó, một mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng phải cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm tiến hành, các thành phần tham gia. Cá nhân được bình bầu thi đua khen tưởng.
  Thông thường, đối với một biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng do thư ký cuộc họp đảm nhận ghi chép phải tập trung và các nội dung trọng tâm. Không nên trình bày quá rườm rà các thông tin bên lề. Đặc biệt không được thêm các nội dung không liên quan đến cuộc họp để làm mất đi giá trị cũng như mục đích của từng vấn đề.
  Theo nguyên tắc, biên bản này không có giá trị pháp lý do đó không được pháp luật bảo vệ trong các trường hợp xảy ra tranh chấp. Văn bản chỉ được xem là cơ sở đối chiếu và lưu trữ tại các phòng ban để chứng minh cho một sự việc đã diễn ra.
  Cuối cùng, để văn bản được hoàn thiện phải có chữ ký xác nhận của những thành phần chủ tọa trong cuộc họp.
  Các lưu ý đối với biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng
 • Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng phải được ghi chép một cách chính xác, trọng tâm, hành văn ngắn gọc, dễ hiểu, xúc tích.
 • Đối với các chức danh quan trọng phải viết rõ ràng, tránh việc viết tắt.
 • Đối với cuộc họp yêu cầu bỏ phiếu phải lấy số thứ tự từ cao xuống thấp.
 • Các mức khen thưởng phải được ghi chép từ mức cao nhất đến mức thấp.
  Trên đây là những nội dung liên quan đến biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng. Để nắm rõ hơn về văn bản này, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong mẫu ban hành kèm theo ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp. Tại các doanh nghiệp, đơn vị các bộ phận thực hiện công việc tương đương như phòng hành chính nhân sự đều sử dụng phổ biến mẫu văn bản này trong các cuộc họp bầu nhân viên xuất sắc trong từng giai đoạn. Ngoài ra, bạn đọc có thể tải biểu mẫu này trên Taingon.net để sử dụng.

Trên đây là toàn bộ nội dung về biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng trên hệ thống của Tải Ngon chúng tôi còn cập nhật rất nhiều các tài liệu hữu ích khác liên quan tới các mẫu biên bản họp công ty với biểu mẫu mới nhất mới được ban hành hoặc bên cạnh biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng Tải Ngon còn cung cấp thêm nội dung về mẫu biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật bạn đọc cùng tham khảo và theo dõi nhé.

Tài liệu thường xem cùng

 • Mau bien ban hop hoi dong quan tri moi nhat

  Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị là một văn bản thông dụng được dùng trong các cuộc họp thường niên hoặc khẩn cấp của các công ty cổ phần. Thông thường vào các cuộc họp định kỳ, dịp cuối năm hoặc khi công ty có một sự kiện, vụ việc nào đó xảy ra và cần phải họp bàn khẩn cấp thì thư ký sẽ là người ghi chép lại nội dung cuộc họp diễn ra, thành phần tham dự, mẫu phiếu bỏ, những điểm đáng lưu ý trong cuộc họp tất cả đều phải được ghi chép một cách cẩn thận. Nếu như bạn đang cần mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất mà chưa có biểu mẫu này trong tay thì có thể tham khảo và tải miễn phí về máy để sử dụng khi cần nhé.
  Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất

  025,629

 • Mau bien ban hop hoi dong thanh vien

  Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên là mẫu biên bản được sử dụng để ghi lại những nội dung của cuộc họp hội đồng thanh viên của các công ty TNHH có hai thành viên trở lên. Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên nêu rõ các vấn đề họp bàn đã được thông au với sự tham gia của các thành viên, làm căn cứ pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh sau này. Các bạn vẫn chưa rõ về mẫu biên bản họp hội đồng thành viên có thể tham khảo thêm trên Taingon.net cũng như tải về để có thể sử dụng khi cần thiết.
  Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

  054,051

 • Luat thi dua khen thuong 2003 so 15 2003 QH11

  Luật thi đua, khen thưởng 2003 số 15/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003 quy định các vấn đề về thi đua và khen thưởng các cá nhân, tổ chức. Luật thi đua, khen thưởng 2003 số 15/2003/QH11 có cấu trúc gồm 8 chương gồm những quy định chung và các điều khoản cụ thể làm rõ đối tượng, nguyên tắc, phạm vi, hình thức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng.
  Luật thi đua, khen thưởng 2003 số 15/2003/QH11

  05,874

 • Bien ban hop Hoi dong nhan dan

  Biên bản họp Hội đồng nhân dân tỉnh (huyện, xã) là văn bản hành chính ghi chép cụ thể lại các nội dung, vấn đề được đưa ra bàn luận và cho ý kiến trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã. Nếu các bạn chưa nắm được cách viết biên bản chuẩn xác thì có thể tham khảo mẫu biên bản họp Hội đồng nhân dân tỉnh (huyện, xã) mà chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Nội dung biên bản bao gồm thời gian họp, thành phần dự họp, chủ tọa, đoàn thư ký, các báo cáo, thảo luận của cac đại biểu và kết thức giờ họp.
  Biên bản họp Hội đồng nhân dân

  03,217

Bình luận bằng Facebook

Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng - Mẫu số 2Tải ngay

/ 0