Biên bản phân chia thừa kế

Biên bản phân chia thừa kế là biểu mẫu được lập ra khi trong gia đình có sự phân chia các tài sản thừa kế dành cho từng thành viên trong nhà. Thông thường, biên bản có thể được lập tại trụ sở phòng công chứng và có sự xác nhận của công tố viên. Biên bản phân chia thừa kế cần có thông tin của người để lại di sản, người thừa kế, quan hệ của hai bên và nội dung tài sản để lại, những người thừa kế cần ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên của mình.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 946 Loại file:

Tải tài liệu

Tài liệu thường xem cùng

 • Mau van ban tu choi nhan di san thua ke

  Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế được sử dụng khi trường hợp cá nhân nào đó được nhận một khoản tài sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật nhưng cá nhân này không muốn nhận thì cần làm đơn từ chối nhận di sản thừa kế theo đúng quy định của nhà nước về luật thừa kế hiện hành. Mời bạn tham khảo mẫu thủ tục hành chính được chia sẻ miễn phí trên Taingon.net này.
  Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

  08,095

 • Mau van ban tu choi nhan tai san thua ke

  Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế là một trong số những mẫu văn bản được sử dụng dành cho những người có nhu cầu từ chối phần tài sản được thừa kế theo pháp luật và muốn làm công chứng tại các văn phòng công chứng. Bạn có thể tham khảo mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế trên Taingon.net hoặc cũng có thể tải về để sử dụng một cách phù hợp nhất.
  Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

  08,125

 • Mau bien ban doi chieu cong no Mau bien ban doi chieu cong no bang excel2 trang

  Bộ phận kế toán thường sử dụng mẫu biên bản đối chiếu công nợ làm tài liệu xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính của bất cứ doanh nghiệp, công ty nào. Căn cứ tài liệu báo cáo công nợ phải trả, thu hàng năm bản đối chiếu công nợ sẽ giúp kế toán rà soát lại những khoản đã chi và thu về theo từng tháng, từng quý hoạt động của công ty. Đây là những tài liệu bắt buộc và thường xuyên phải sử dụng đến trong hoạt động của phòng kế toán, biên bản đối chiếu phải được lập một cách chuẩn xác và có chữ ký có các bên liên quan.
  Mẫu biên bản đối chiếu công nợ "Mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng excel

  5,577626

 • Bien ban vi pham hanh chinh ke toan4 trang

  Dưới đây là mẫu biên bản vi phạm hành chính kế toán được ban hành kèm theo Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ yêu cầu xử lý các trường hợp sai phạm trong lĩnh vực kế toán. Nội dung biên bản gồm tê, chức vụ, đơn vị công tác của người đứng ra lập biên bản vi phạm và thông tin đầy đủ của người vi phạm. Đồng thời, biên bản cũng quy định rõ hình phạt tương xứng với sai phạm mà đối tượng mắc phải ở mức độ cảnh cáo hay phạt tiền hoặc các hình thức áp dụng khác.
  Biên bản vi phạm hành chính kế toán

  9914

Bình luận bằng Facebook

Biên bản phân chia thừa kếTải ngay

/ 0