Bộ luật hình sự 2009

Bộ luật hình sự là một trong những công cụ cực kỳ sắc bén của nhà nước Việt Nam, căn cứ vào các điều khoản trong luật hình sự, các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý một cách thích đáng. Được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những điều khoản trong bộ luật hình sự năm 1985, đến nay văn bản luật này đã được sửa đổi và bổ sung một số điều phù hợp với tình hình phát triển của đất nước. Với các sinh viên Luật và những người hoạt động trong lĩnh vực này bắt buộc phải nắm rõ nội dung chi tiết trong bộ luật hình sự. Mời độc giả cùng tham tài liệu này trên Taingon.net.

huongbk

Số trang: 187 Lượt xem: 2,555 Lượt tải: 1,187 Loại file:

Tải tài liệu

Tài liệu thường xem cùng

 • Bo luat dan su so 33 2005 QH11 nam 2015

  Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 quy định rõ về nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của bộ luật. Theo đó bộ luật này được ra đời nhằm đảm bảo lợi ích công bằng, bình đẳng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước, đảm bảo sự bình ổn và phát triển cân bằng của xã hội. Bộ luật được ban hành và bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào cũng cần phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh.
  Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 năm 2015

  079,222

 • Bo luat dan su so 91 2015 QH13 nam 2015

  Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được áp dụng cho nhóm đối tượng là tất cả các công dân hiện đang sinh sống trên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một trong những quyền cơ bản của con người nhằm đảm bảo tài sản, vật chất của chủ sở hữu. Tất cả mọi đối tượng có hành vi xâm chiếm đều bị xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
  Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 năm 2015

  037,960

 • Luan van tot nghiep Che dinh mien trach nhiem hinh su trong luat hinh su Viet Nam

  Luận văn tốt nghiệp: Chế định miễn trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam có kết cấu theo đúng quy cách của một luận văn tốt nghiệp, nội dung chính của luận văn sẽ được chia thành 3 chương là một số vấn đề lý luận về miễn trách nhiệm hình sự, những trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và áp dụng thực tế, hoàn thiện các quy định.
  Luận văn tốt nghiệp: Chế định miễn trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

  0824

 • Noi dung thong thu 30 Bo giao duc ve danh gia hoc sinh tieu hoc28 trang

  Trong nội dung thông tư 30 Bộ giáo dục nêu rõ quyền hạn, nghĩa vụ và các chức năng cần thực hiện của người làm trong lĩnh vực giáo dục. Trong những nội dung, nghị định đưa ra thì vấn đề đánh giá học sinh tiểu học rất được đề cao. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014 , theo đó giáo viên, hiệu trưởng, chánh văn phòng có nhiệm vụ theo dõi, trao đổi và nhận xét tình trạng hoạt động của từng học sinh để định lượng năng lực học tập, từ đó hình thành cho các em tác phong và thói quen tốt nhất. Để hiểu một cách chi tiết về nội dung thông tư này, mời bạn đọc theo dõi tài liệu dưới đây.
  Nội dung thông thư 30 Bộ giáo dục về đánh giá học sinh tiểu học

  7924

Bình luận bằng Facebook

Bộ luật hình sự 2009Tải ngay

/ 187