Bộ luật hình sự 2009

Bộ luật hình sự là một trong những công cụ cực kỳ sắc bén của nhà nước Việt Nam, căn cứ vào các điều khoản trong luật hình sự, các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý một cách thích đáng. Được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những điều khoản trong bộ luật hình sự năm 1985, đến nay văn bản luật này đã được sửa đổi và bổ sung một số điều phù hợp với tình hình phát triển của đất nước. Với các sinh viên Luật và những người hoạt động trong lĩnh vực này bắt buộc phải nắm rõ nội dung chi tiết trong bộ luật hình sự. Mời độc giả cùng tham tài liệu này trên Taingon.net.

huongbk

Số trang: 187 Lượt xem: 2,555 Lượt tải: 1,187 Loại file:

Tải tài liệu

Tài liệu thường xem cùng

 • Thong tu 143 2009 TT BTC cua Bo Tai chinh6 trang

  Thông tư 143/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ
  Thông tư 143/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  322

 • Bo luat dan su so 33 2005 QH11 nam 2015

  Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 quy định rõ về nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của bộ luật. Theo đó bộ luật này được ra đời nhằm đảm bảo lợi ích công bằng, bình đẳng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước, đảm bảo sự bình ổn và phát triển cân bằng của xã hội. Bộ luật được ban hành và bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào cũng cần phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh.
  Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 năm 2015

  079,222

 • Bo luat dan su so 91 2015 QH13 nam 2015

  Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được áp dụng cho nhóm đối tượng là tất cả các công dân hiện đang sinh sống trên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một trong những quyền cơ bản của con người nhằm đảm bảo tài sản, vật chất của chủ sở hữu. Tất cả mọi đối tượng có hành vi xâm chiếm đều bị xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
  Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 năm 2015

  037,960

 • Luat thi hanh an hinh su so 53 2010 QH12

  Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 quy định rõ các điều luật liên quan đến các vấn đề về thi hành án hình sực để các tổ chức, cơ quan, cá nhân nắm rõ và thực hiện đúng pháp luật. Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 bao gồm nguyên tắc, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục của cơ quan có thẩm quyền trong việc thi hành bản án, quyết định các mức án phạt, quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án và các đơn vị có liên quan.
  Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12

  05,286

Bình luận bằng Facebook

Bộ luật hình sự 2009Tải ngay

/ 187