Cách làm báo cáo khoa học

Tham khảo cách làm báo cáo khoa học mới nhất được TaiNgon.net cập nhật. Tài liệu này dành cho giáo viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Một báo cáo khoa học phải được trình bày một cách rõ ràng, đẹp mắt, phần mục được ghi chú một cách cụ thể và sâu sắc về mặt nội dung, có giá trị, ý nghĩa khoa học và áp dụng được vào thực tế cuộc sống. Tham khảo thêm mẫu luận văn thạc sỹ, luận văn xã hội học, hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp...

chkhuyen

Số trang: 26 Lượt xem: 273 Lượt tải: 163 Loại file:

Tải tài liệu Xem trực tuyến

Xem thêm

báo cáo

Tài liệu thường xem cùng

 • Bao cao cong no phai tra cach lam bao cao cong no1 trang

  Taingon.net xin giới thiệu đến quý độc giả mẫu báo cáo công nợ phải trả được ban hành theo quyết định số 07/2003/QĐ-BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính ban hành. Cũng như mẫu báo cáo công nợ đầu năm, nội dung của văn bản này nêu rõ tên khách hàng phải trả trong nội bộ, khách hàng ngoài đơn vị cũng như các dối tượng khác với đơn vị tính và số tiền cụ thể. Văn bản chỉ có hiệu lực khi được ký rõ họ tên của người lập, bộ phận kế toán và phê duyệt của cấp trên trực tiếp quản lý.
  Báo cáo công nợ phải trả, cách làm báo cáo công nợ

  13034

 • Bao cao khoa hoc Accessing GermaNet Data and Computing Semantic Relatedness4 trang

  We present an API developed to access GermaNet, a lexical semantic database for German represented in XML. The API provides a set of software functions for parsing and retrieving information from GermaNet. Then, we present a case study which builds upon the GermaNet API and implements an application for computing semantic relatedness according to five different metrics. The package can, again, serve as a software library to be deployed in natural language processing applications. A graphical use
  Báo cáo khoa học: "Accessing GermaNet Data and Computing Semantic Relatedness"

  51

 • Bao cao khoa hoc Exploiting Web Derived Selectional Preference to Improve Statistical Dependency Parsing10 trang

  In this paper, we present a novel approach which incorporates the web-derived selectional preferences to improve statistical dependency parsing. Conventional selectional preference learning methods have usually focused on word-to-class relations, e.g., a verb selects as its subject a given nominal class.
  Báo cáo khoa học: "Exploiting Web-Derived Selectional Preference to Improve Statistical Dependency Parsing"

  83

 • Bao cao khoa hoc Structure location and interactions of G quadruplexes7 trang

  Four-stranded G-rich DNA structures called G-quadruplexes have beenthe subject of increasing interest recently. Experimental and computationaltechniques have been used to implicate them in important biological pro-cesses such as transcription and translation.
  Báo cáo khoa học: Structure, location and interactions of G-quadruplexes

  31

Bình luận bằng Facebook

Cách làm báo cáo khoa họcTải ngay

/ 26
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5