Câu trắc nghiệm đố vui tiếng Anh

Thời gian: 15 phút Số lượt trắc nghiệm: 4,631

Câu trắc nghiệm đố vui tiếng Anh, bên cạnh việc làm các dạng bài tập tiếng anh khác nhau, thường xuyên giải các bài, câu trắc nghiệm đố vui tiếng anh cũng là cách giúp chúng ta củng cố nâng cao trình độ năng lực học ngoại ngữ, dưới đây sẽ là bộ 10 câu hỏi đố vui lý thú chúng ta cùng giải để thêm sự hiểu biết của bản thân nhé
1. The piece of punctuation at the end of a sentence is a ___.
Học tiếng Anh
2. If you have something made to order, it is ___.
Học tiếng Anh
3. If your rugby team usually meets at the playing field, your teammate would probably say, “I’ll see you later at the rugby ___!”
Học tiếng Anh
4. In British English, what would you call the trunk of an automobile?
Học tiếng Anh
5. If you were lost while driving, it would probably be a good idea to turn on your ___.
Học tiếng Anh
6. You might refer to a cream cake as ___.
Học tiếng Anh
7. If you scored the game-winning goal, you would probably be pretty ___ with yourself.
Học tiếng Anh
8. Which informal term might a British person use when referring to a toilet?
Học tiếng Anh
9. If you needed someone to draw up a will, you would probably hire a ___.
Học tiếng Anh
10. If a child is upset that they can’t have a second ice cream, they might throw a _____.
Học tiếng Anh

Bình luận bằng Facebook