Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Thời gian: 60 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,303

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 với 10 câu hỏi  lịch sử từ những nội dung cơ bản đến nâng cao, bạn hoàn toàn có thể tiến hành làm đề và ôn luyện hiệu quả nhất. Các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11 sẽ giúp cho các nắm bắt được cấu trúc đề bài cũng như các dạng câu hỏi, củng cố kiến thức trở nên dễ dàng hơn.
1

Chương trình khai thác thuộc địa lần nhất của Pháp được tiến hành ở Việt Nam từ năm nào:

2

Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam phân hóa thành những tầng lớp nào:

3

Lực lượng đông đảo trong phong trào chống Pháp ở xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là:

4

Chính sách khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào:

5

Đặc điểm mới của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

6

Mục tiêu đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX là:

7

Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX là

8

Đến năm 1914, công nhân ngành than Việt Nam có khoảng

9

Nét nổi bật trong chính sách khai thác thuộc địa lần nhất của Pháp là

10

Lực lượng cách mạng to lớn ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là

Bình luận bằng Facebook