Cv xin việc kế toán

Mẫu cv xin việc kế toán là một mẫu cv đặc thù dành cho ngành kế toán, do vậy nó cũng đòi hỏi cũng phải có những yêu cầu riêng nhất định. Với những ai đã có kinh nghiệm thì có thể tham khảo mẫu cv xin việc kế toán của chúng tôi đối với những bạn kế toán đã có kinh nghiệm có được một mẫu cv chuẩn nhất.

cogaivuitinh

Số trang: 12 Lượt xem: 413 Lượt tải: 69 Loại file:

Tải tài liệu Xem trực tuyến

Thông tin tài liệu

Cv xin việc kế toán

19/11/2016

Bạn đang muốn làm một mẫu cv xin việc kế toán hay , bạn là người đã có kinh nghiệm vậy để viết một cv xin việc không có chút khó khăn nào, hoàn toàn đơn giản, để cho cv xin việc của mình trở nên hoàn thiện hơn thì bạn có thể tham khảo mẫu cv xin việc kế toán hay của chúng tôi chắc chắn bạn sẽ có một mẫu đơn xin việc thật ấn tượng, hãy cùng tham khảo nhé.

Mẫu CV xin việc kế toán hay cho người đã có kinh nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH BẢN THÂN

Họ và tên: ĐOÀN THẢO MY

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 07/06/1982

Nơi sinh : Phủ Lý, Hà Nam

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Số chứng minh: 131373242 cấp ngày: 23/12/08 tại: Hà Nam

Chỗ ở hiện nay: Số 3, ngõ 123, phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0123456789

Email: ketoan@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


Ngành, Văn bằng học,Thời gian Tên trường/tổ chức Ghi chú, chứng chỉ tên chứng chỉ
Từ 09/1988 Trường PT CS Minh Khai đến 06/1997 Từ 09/1997 Trường chuyên Hà Nam đến 06/2000 Từ 09/2000 Tài chính Hệ: chính ĐH Kinh tế quốc dân Cử nhân doanh quy đến 06/2004 nghiệp Từ 12/2007 Hệ: chính ĐH Ngoại ngữ ĐH Cử nhân Tiếng Anh quy văn Quốc gia Hà Nội
đến 03/2011 bằng 2 Từ 06/2009 Kế toán Học viện Tài chính Chứng chỉ trưởng đến 10/2009 American Educational T11/2012 Chứng chỉ TOEIC Điểm: 860
Testing Service

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TỪ T01/2005 ĐẾN T6/2006

Tên đơn vị
Xí nghiệp xây dựng Long Giang
công tác
Hoạt động
SXKD Xây dựng công trình
chính
Vị trí đảm
Kế toán đội
nhận
Các công việc đã đảm nhận

Tập hợp chứng từ, theo dõi toàn bộ sổ sách kế toán của đội xây dựng được phân công
và báo cáo về công ty, gồm:

Quản lý, theo dõi quỹ tiền mặt của đội, gồm: thực hiện thu, chi, lập phiếu
thu chi; sổ quỹ, biên bản kiểm kê quỹ

Lập báo cáo quỹ tiền mặt, bảng kế hoạch tài chính hàng tuần, tháng của đội
gửi về công ty, thực hiện ứng tiền từ công ty và làm các thủ tục hoàn chứng từ
về công ty.

Lập bảng lương đội hàng tháng

Theo dõi công nợ tạm ứng của các nhân viên trong đội, công nợ các nhà
cung cấp vật tư, công nợ nhân công thuê ngoài, công nợ thuê ca máy, giờ máy.
Định kỳ cuối tháng, quý lập báo cáo tổng hợp tình hình các loại công nợ gửi
về công ty

Lập báo cáo vật tư nhập xuất tồn của đội và theo dõi vật tư tiêu hao so với
hạn mức vật tư theo dự toán hàng tháng.

TỪ T07/2006 ĐẾN T12/2006

Tên đơn vị công tác Công ty thương mại inox Thiên Ân
Hoạt động SXKD chính Buôn bán inox các loại
Vị trí đảm nhận Nhân viên kế toán
Các công việc đã đảm nhận

Thực hiện một số công việc của kế toán tổng hợp như

Thực hiện kê khai thuế VAT đầu vào, đầu ra hàng tháng

Theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên toàn công ty

Lập bảng lương, bảo hiểm, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hàng háng

Thực hiện các giao dịch rút, gửi tiền, ủy nhiệm chi và các giao dịch khác
với ngân hàng

Hạch toán sổ cái các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, tạm ứng, lương, công nợ
khác
TỪ T01/2007 ĐẾN T6/2009

Cty CP đầu tư tài nguyên & năng lượng Lai Châu (thuộc
Tên đơn vị công tác
VINAM Group)
Hoạt động SXKD
Đầu tư khai thác công trình thủy
chính
Nhân viên kế toán (2007)

Kế toán tổng hợp kiêm nhân viên tài chính (2008)
Vị trí đảm nhận
Kế toán tổng hợp kiêm thư ký Hội đồng quản trị (T1/2009 -
T6/2009)
Các công việc đã đảm nhận

Các công việc ở vai trò Kế toán

Lập bảng lương, khấu trừ bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân hàng háng
Theo dõi, quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, như: lập thẻ tài sản cố
định, hồ sơ tài sản cố định theo đúng quy định kế toán, lập bảng tính khấu hao
tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng, lập các biên bản và giấy
tờ cần thiết đối với việc thanh lý tài sản, TS hỏng, mất, lập biên bản kiểm kê
tài sản cuối năm, các biên bản định giá tài sản gửi đi góp vốn

Quản lý công nợ phải thu, phải trả, gồm: lập sổ theo dõi công nợ từng đối
tượng, lập các biên bản đối chiểu công nợ theo từng giai đoạn mua hàng hoặc
theo quý, năm, làm các công văn gia hạn nợ, đòi nợ, các biên bản trừ nợ và
các giấy tờ khác liên quan.

Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, thu nhập cá nhân hàng
quý, thực hiện các thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho các nhân
viên mới, thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm cho nhân viên.

Hạch toán vào sổ sách, phần mềm kế toán các tài khoản tiền gửi ngân hàng,
tạm ứng, phân bổ chi phí trả trước, khấu hao, lương, thuế, phải thu, phải trả,
doanh thu, chi phí, giá vốn và cân đối tài khoản

Lập BC tài chính, báo cáo quản trị quý, năm dưới sự chỉ đạo của Kế toán
trưởng

Thực hiện các công tác khác trong phòng tài chính kế toán như: lập các Báo
cáo tuần, biên bản họp, các giấy đề nghị gửi ban lãnh đạo, biên bản nhận góp
vốn, thông báo, công văn … của P.TCKT, tổ chức công tác lưu trữ giấy tờ, tài
liệu trong phòng.

Các công việc ở vai trò nhân viên tài chính

Quản lý các khoản vay, cho vay như:

- Theo dõi nợ vay ngân hàng, vay & cho vay các đơn vị, cá nhân khác

- Lập bảng tính lãi vay hàng tháng,

- Lập các hợp đồng, thanh lý hợp đồng vay, cho vay đối với các đơn vị, cá
nhân,làm các công văn đòi nợ, gia hạn, các phụ lục hợp đồng đối với việc
điều chỉnh lãi suất, thời gian và các giấy tờ khác.
Quản lý cổ phần, cổ đông, như:

- Quản lý sổ và các hồ sơ cổ đông khác

- Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng giữa các cổ đông, cấp sổ cổ đông

- Chuẩn bị các báo cáo cho các cuộc họp đại hội cổ đông hàng năm.

Các công việc ở vai trò thư ký Hội đồng quản trị

Nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, thu thập tài liệu cần thiết cho Hội đồng
quản trị

Làm thư ký các cuộc họp Hội đồng quản trị

Soạn thảo các biên bản họp, nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị
liên quan đến các vấn đề như thay đổi hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thay
đổi vốn điều lệ và các vấn đề khác thuộc hội đồng quản trị.

TỪ T07/2009 ĐẾN T04/2011

Tên đơn vị công tác Cty cổ phần SOLAVINA (thuộc VINAM Group)
Hoạt động SXKD Thi công công trình các loại: dân dụng, công nghiệp, cầu
chính đường
Kế toán trưởng (T7/2009 -T10/2010)
Vị trí đảm nhận
Kế toán trưởng kiêm Quyền Trưởng phòng HCNS
(T11/2010-T4/2011)
Các công việc đã đảm nhận

Các công việc thường xuyên ở vai trò Kế toán trưởng

a.Công tác hạch toán kế toán lập chứng từ, số sách, báo cáo theo luật định

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra cuối cùng các công tác của các kế toán viên trong công
ty, bao gồm cả các kế toán đội trong các công việc sau:

Việc lập các chứng từ lương thưởng, phân bổ chi phí trả trước, bảng tính lãi
vay, báo cáo vật tư…

Việc định khoản, hạch toán vào phần mềm kế toán

Việc lập tờ khai VAT hàng tháng, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm
tính, thu nhập cá nhân hàng quý

Việc lập BC tài chính, BC thuế tháng, quý, năm, BC quyết toán thuế thu
nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm

b. Công tác quản lý tài chính, chi phí, công nợ

Hướng dẫn, giám sát nhân viên và kiểm duyệt lại việc lập sổ sách theo dõi, bảng tổng
hợp, báo cáo phục vụ mục đích quản lý, gồm các vấn đề sau:

Đối với các kế toán đội

- Lập các báo cáo chi tiêu, kế hoạch tài chính của từng đội xây dựng

- Lập các sổ theo dõi, báo cáo tổng hợp tình hình công nợ (vật tư, nhân
công, ca máy) của từng đội xây dựng

- Lập các bảng so sánh vật tư tiêu hao, nhân công so với hạn mức vật tư,
nhân công theo dự toán

Đối với các kế toán công ty

- Lập các sổ theo dõi, báo cáo tổng hợp tình hình tạm ứng chi tiêu, mua
sắm, thanh toán, tình hình công nợ mua hàng; vay nợ, cho vay trong công
ty

- Lập các báo cáo tài chính quản trị phục vụ mục đích quản lý.

c. Quản lý, điều phối nhân sự và tổ chức sắp xếp công việc

Thực hiện tổ chức họp phòng định kỳ hàng tuần và đột xuất để xem xét tình
hình, tháo gỡ vướng mắc, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó triển khai kế hoạch
tuần tới, xúc tiến công việc theo tiến độ, phân giao nhiệm vụ mới

Điều phối việc phối hợp công tác giữa các kế toán đội với kế toán công ty,
luân chuyển nhân viên trong công ty và các đội

Thực hiện đánh giá nhân viên định kỳ tháng, năm.

d. Công tác tuyển dụng đào tạo

Tổ chức tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho nhân viên kế toán
trực thuộc văn phòng công ty và nhân viên kế toán tại các đội xây dựng.

e. Các công tác khác

Tổ chức công tác Kiểm toán định kỳ 6 tháng

Kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần.

Kiểm duyệt các hợp đồng, biên bản, công văn, giấy tờ, tài liệu khác trong
phòng.

Các công việc thường xuyên ở vai trò Quyền Trưởng phòng hành chính nhân sự

a. Công tác hành chính.

Tổ chức, hướng dẫn, giám sát và kiểm duyệt nhân viên hành chính tại các đội xây
dựng và tại công ty trong các việc:

Soạn thảo các công văn,thông báo, quyết định, biên bản họp, hợp đồng, phụ
lục, thanh lý hợp đồng và các văn bản, tài liệu khác

Lưu trữ các tài liệu.

Thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho các nhân viên

Mua mới, bảo dưỡng các phương tiện đi lại, máy móc trang thiết bị văn
phòng

Tổ chức các cuộc họp, hội nghị công ty

Tổ chức các hoạt động dã ngoại, giao lưu thể thao trong công ty và với các
công ty thành viên trong VINAM Group.

Các công tác hành chính khác (quản lý con dấu, quản lý hệ thống tài sản,
trang thiết bị, cấp phát vpp, sao lưu tài liệu…)

b. Công tác nhân sự

Tổ chức, hướng dẫn, giám sát và kiểm duyệt nhân viên cấp dưới trong các công tác:

Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch tổ chức tuyển dụng nhân sự cho
từng phòng ban, bao gồm phỏng vấn các ứng viên, lập kế hoạch kiểm tra các
ứng viên và thực hiện phỏng vấn cuối cùng với các ứng viên.

Đào tạo và phát triển: phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch tổ chức và
thực thi việc đào tạo cho các nhân viên

Thực hiện đánh giá nhân viên: xem xét và tiến hành các cuộc đánh giá hàng
năm cho tất cả nhân viên.

Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm, luân chuyển người giữa các đội trong
công ty và văn phòng công ty

Nghiên cứu đề xuất các chế độ phụ cấp, lương, thưởng đối với từng nhân
viên (bao gồm cả nhân viên mới tuyển dụng và các trường hợp khác được…)

Các công việc phát sinh theo sự vụ

Phối hợp tổ chức, thực hiện đưa cổ phiếu công ty lên giao dịch tại sàn chứng khoán
Hà Nội

Phối hợp tham gia xây dựng hồ sơ, bản cáo bạch để đưa cổ phiếu công ty
lên giao dịch tại sàn chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tham gia sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với quy định hiện hành đối với
các công ty chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sửa đổi bổ sung quy định về lưu trữ tài liệu và triển khai tổ chức lại công
tác lưu trữ tài liệu của các phòng, ban, đội trong công ty

Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế hoạt động phòng
HCNS, phòng TCKT, các quy chế tạm ứng thanh toán, thang bảng lương, quy
chế lương; chuẩn hóa quy trình làm việc của kế toán công ty và kế toán đội
xây dựng.

Tổ chức lập hồ sơ tăng vốn điều lệ, hồ sơ thay đổi giấy đăng kí kinh doanhTỪ T05/2011 ĐẾN 2012
Cty CP ĐT và phát triển năng lượng Việt Nam (thuộc
Tên đơn vị công tác
VINAM Group)
Hoạt động SXKD Đầu tư dự án năng lượng, tài nguyên; đào tạo cấp phép lái
chính xe ô tô các hạng
Vị trí đảm nhận Phó phòng Tài chính kế toán
Các công việc đã đảm nhận

Tại chi nhánh Trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình

Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Vật tư thiết bị thực hiện công tác:

- Quản lý giám sát các nguồn thu từ đào tạo.

- Quản lý và cân đối lượng tiêu thụ xăng, dầu xe đào tạo theo định mức

Phối hợp với phòng Vật tư thiết bị và phòng HCNS quản lý tài sản cố định,
trọng tâm là quản lý các đầu xe ô tô và các thiết bị đào tạo.

Tại trụ sở công ty

Thực hiện theo dõi, tổ chức hệ thống sổ sách kế toán dự án nhà máy thủy
điện tại Lào Cai.

Theo dõi giám sát các khoản đầu tư dài hạn

Các công việc cho toàn công ty

a. Công tác hạch toán kế toán lập chứng từ, số sách, báo cáo theo luật định

Cùng với kế toán trưởng hướng dẫn, kiểm tra các công tác của các kế toán
viên của cả trụ sở công ty và chi nhánh trường nghề trong các việc

- Ghi sổ, định khoản,hạch toán vào phần mềm kế toán

- Lập các chứng từ lương thưởng, phân bổ chi phí trả trước, bảng tính lãi
vay,…

- Lập tờ khai VAT hàng tháng

Trực tiếp thực hiện các việc

- Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, thu nhập cá nhân hàng
quý

- Lập BC tài chính, BC thuế tháng, quý, năm, BC quyết toán thuế TNCN,
thuế TNDN hàng năm cho cả trụ sở công ty và chi nhánh trường nghề

- Tổ chức công tác kiểm toán định kỳ 6 tháng

b. Công tác quản lý tài chính, chi phí, công nợ

Cùng với kế toán trưởng hướng dẫn, giám sát các kế toán viên cấp dưới
trong các việc lập sổ sách theo dõi, bảng tổng hợp, báo cáo phục vụ mục đích
quản lý, về:

- Tình hình tạm ứng chi tiêu, mua sắm, thanh toán

- Tình hình công nợ mua, bán hàng

Trực tiếp thực hiện

- Theo dõi các hợp đồng vay.

- Lập các báo cáo về tình hình tài chính, công nợ và kế hoạch tài chính
cho cả trụ sở công ty và chi nhánh trường nghề

- Lập các báo cáo quản trị phục vụ mục đích quản lý của ban lãnh đạo cho
cả trụ sở công ty và chi nhánh trường nghề

c. Quản lý, điều phối nhân sự và tổ chức sắp xếp công việc

Thay mặt kế toán trưởng tổ chức họp phòng TCKT hàng tuần (cả trụ sở công ty và
chi nhánh trường nghề) để xem xét tình hình, báo cáo với kế toán trưởng và ban giám
đốc từ đó đưa ra các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, rút kinh nghiệm, triển khai kế
hoạch tuần tới, xúc tiến công việc theo tiến độ, phân giao nhiệm vụ mới

d. Công tác tuyển dụng đào tạo

Tổ chức tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho nhân viên kế toán
trực thuộc chi nhánh trường nghề và trụ sở công ty .
PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG

Phẩm chất

Có khả năng quản lý tốt, đặc biệt là quản trị nội bộ

Được mọi người xung quanh và cấp trên đánh giá là có đầu óc tổ chức tốt
Là người nhiệt tình, quyết đoán, chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; có khả năng làm việc trong các
môi trường có nhiều nhiệm vụ khác nhau

Suy nghĩ nghiêm túc, ham hiểu biết và kiên nhẫn, chăm chỉ; tỉ mỉ cản thận

Thẳng thắn, trung thực và đáng tin

Kỹ năng

Khả năng soạn thảo quy chế, quy định và văn bản tốt

Được mọi người đánh giá có năng lực tốt trong việc tuyển dụng, đào tạo
nhân sự, phát triển hệ thống tổ chức, quản lý nhân sự và sắp xếp điều phối
công việc cho nhân viên cấp dưới.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là ứng dụng excel vào kế toán

Có thể nhanh chóng sử dụng được các phần mềm kế toán mới do có rất
nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng các phần mềm kế toán khác nhau như
Fast, Access, Vacom, Misa

Thông thạo chuyên môn kế toán, có khả năng lập BC tài chính theo yêu cầu
Ban lãnh đạo


MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Phấn đấu trở thành nhà quản lý, nhà lãnh đạo giỏi trong một công ty, tổ chức lớn của
nước ngoài hoặc hợp tác với nước ngoài hoặc trong các tổ chức phi chính phủ


Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013

Người viết

Đoàn Thị Thảo

Xem thêm

mẫu thư xin việc, thư xin việc, cách viết cv, hướng dẫn viết thư xin việc, đơn xin việc bảo lãnh, kỹ năng xin việc, cv xin việc kế toán

Tài liệu thường xem cùng

 • Mau don xin viec2 trang

  Mẫu đơn xin việc là mẫu đơn được xây dựng dựa trên kết cấu, yêu cầu cần có của một mẫu đơn xin việc, giúp người xin việc có thể dễ dàng hoàn thiện từ thông tin, kinh nghiệm kỹ năng... trình bày một cách nổi bật phù hợp với yêu cầu chung của các nhà tuyển dụng. Một đơn xin việc chuyên nghiệp thường kèm với cv xin việc nên khi gửi bạn cần mô tả rõ kinh nghiệm công tác trong cv xin việc để nhà tuyển dụng ấn tượng với bạn nhé
  Mẫu đơn xin việc

  1,306282

 • Mau CV xin viec6 trang

  Sơ yếu lý lịch và mẫu Cv xin việc hiện nay đang là những yêu cầu mà người muốn xin việc cần phải hoàn thiện trong bộ hồ sơ xin việc của mình. Tất nhiên để gây ấn tượng được nhà tuyển dụng chắc chắn bạn phải có một mẫu đơn xin việc thật ấn tượng bao quát được hết mọi kinh nghiệm kỹ năng của bản thân mình.
  Mẫu CV xin việc

  5,0691,599

 • Mau thu xin viec hay nhat3 trang

  Việc tìm tòi một mẫu thư xin việc hay rất quan trọng, bởi trong thời buổi thị trường việc làm khó khăn như hiện nay thì việc tìm được một công việc ưng ý như các bạn ứng viên mong muốn là rất khó, vậy làm thế nào để các bạn có thể giải quyết được vấn đề nan giải này? Cùng tìm hiểu mẫu thư xin việc hay nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn nhé, chắc chắn mẫu thư này sẽ tạo được ấn tượng của bạn đối với nhà tuyển dụng.
  Mẫu thư xin việc hay nhất

  651272

 • Mau don xin viec ke toan hay4 trang

  Mẫu đơn xin việc kế toán hay là mẫu đơn đã được chắt lọc và lựa chọn kỹ càng, trình bày khoa học đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng khắt khe của các doanh nghiệp, nếu như bạn đang muốn tìm kiếm một mẫu đơn xin việc kế toán hay thì hãy đến với taingon.net chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc những mẫu đơn xin việc hay và chọn lọc nhất.
  Mẫu đơn xin việc kế toán hay

  30658

Bình luận bằng Facebook

Cv xin việc kế toánTải ngay

/ 12
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5