Mau ban tu nhan xet danh gia can bo cong chuc vien chuc 20160 trang

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 2016

14/12/2016binhnguyen0100,361Bản nhận xét đánh giá nhân viên
Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 2016 theo form chuẩn được sử dụng khi bạn cần tự đánh giá về công việc, trách nhiệm của bản thân trong suốt 1 năm công tác tại cơ quan, tổ chức để ban lãnh đạo nắm được và có những khen thưởng cũng như kỷ luật phù hợp.