Nghi quyet so 527 NQ HdNN71 trang

Nghị quyết số 527-NQ/HĐNN7

26/12/2015binhnguyen431
Nghị quyết số 527-NQ/HĐNN7 về việc cử đồng chí Đoàn Trọng Truyến giữ chức Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng nhà nước ban hành
Quyet dinh so 05 2008 Qd UBND tinh Ben Tre6 trang

Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

25/12/2015binhnguyen343
Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về sản xuất giống và nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
Quyet dinh so 11 Qd UBND tinh Phu Yen4 trang

Quyết định số 11/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

20/12/2015binhnguyen41
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Bộ máy hành chính

Bộ máy hành chính là hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, được lập ra để quản lý các hoạt động của xã hội. Bộ máy hành chính là một bộ phận quan trọng của bộ máy nhà nước, được thành lập theo hiến pháp và pháp luật. Văn bản luật bộ máy hành chính được bạn hành nhằm tăng cường sự kỉ cương, kỷ luật hành chính giúp đảm bảo sự phát triển của xã hội, duy trì sự điều hành tập trung, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội.

Bộ máy hành chính bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị quyết, chỉ thị…được nhà nước và các bộ ngành ban hành căn cứ theo hiến pháp nước ta. Bộ máy hành chính nằm trong phần văn bản luật. Cùng liên quan đến vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu đã được Taingon.net tổng hợp và lựa chọn như: quyền dân sự, vi phạm hành chính, trách nhiệm hình sự…để bổ sung kiến thức. Chúc các bạn tìm được tài liệu tham khảo mình cần.