Nghi dinh quy dinh muc luong toi thieu vung voi nguoi lao dong lam viec o cong ty doanh nghiep so 70 2011 Nd CP

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp số 70/2011/NĐ-CP

08/02/2017binhnguyen03,509Quy định về mức lương tối thiểu vùng
Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp là một trong những văn bản cung cấp nhiều thông tin quan trọng quy định chính sách về mức lương tối thiểu đối với người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, hộ gia đình hoặc các cơ quan và tổ chức có thuê lao động. Do đó, nếu bạn chưa kịp cập nhật những quy định này để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình thì có thể tham khảo ngay dưới đây.
Nghi dinh so 41 2010 Nd CP cua chinh phu ve chinh sach tin dung phat trien nong nghiep nong thon

Nghị định số 41/2010/NĐ-CP của chính phú về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

07/02/2017binhnguyen04,826Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Nghị định số 41/2010/NĐ-CP đưa ra những quy định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2010. Để tìm hiểu đầy đủ về nội dung nghị định số 41/2010/NĐ-CP cùng với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của nghị định thì mời bạn đọc tham khảo chi tiết nội dung nghị định dưới đây.

Chính sách

Văn bản chính sách pháp luật sẽ liên tục cập nhật các loại thông tư, nghị quyết, nghị định, quy chế, luật, thủ tục, kế hoạch, công văn… liên quan đến chính sách của nhà nước ban hành để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện theo đúng như quy định, tránh trường hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ban hành chính sách mới hoặc sửa đổi các quy định trong luật doanh nghiệp, luật đầu tư… mà chúng ta vẫn chưa kịp nắm bắt, dẫn đến việc vi phạm chính sách và pháp luật.

Chính sách được hiểu là các chủ trương, hành động về một phương diện bất kỳ như kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa… mà Chính phủ hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, trong đó gồm có những mục tiêu mà Chính phủ muốn đạt được và cách thực hiện các mục tiêu đó trong thực tế. Ví dụ như chính sách phát triển nông nghiệp chính là việc đưa ra các chủ trương và biện pháp sao cho phù hợp với thực tế nền nông nghiệp của nước ta để có thể nâng cao hiệu quả sản xuất, tìm tòi thêm nhiều giống lúa mới để cải thiện chất lượng gạo hoặc năng suất hay bên cạnh việc trồng lúa nước thì cần phải tiến hành trồng thêm các loại tinh bột, ngũ cốc khác…

Văn bản chính sách pháp luật được chia thành ba loại đó là chính sách cụ thể, chính sách tổng hợp và chính sách phân theo độ dài của thời gian. Theo đó, chính sách cụ thể sẽ gồm có thông tư, nghị định của Chính phủ, nghị quyết, chính sách và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Còn chính sách tổng hợp được hiểu đơn giản là tập hợp các loại văn bản có tính chính sách của Nhà nước trong một lĩnh vực cụ thể nào đó và ở một thời gian nhất định. Chính sách phân theo độ dài của thời gian sẽ bao gồm ngắn hạn (thời gian dưới 3 năm), trung hạn (dưới 10 năm) và cuối cùng là chính sách dài hạn với thời gian từ 10 năm trở lên.

Một chính sách pháp luật cần phải đảm bảo được các yếu tố cơ bản đó là phù hợp với thực tế và đối tượng hưởng thụ chính sách, mục đích của chính sách cần phải được xác định rõ ràng, đảm bảo các điều kiện cần và đủ để có thể thực hiện và áp dụng chính sách vào thực tế. Việc ban hành chính sách pháp luật cũng cần phải lựa chọn hoàn cảnh, chỉ có đúng hoàn cảnh thì chính sách ấy mới mang lại lợi ích cho các đối tượng hưởng chính sách và hoàn thành được mục đích đã đề ra trước đó.