Luat thanh tra so 56 2010 QH12

Luật thanh tra số 56/2010/QH12

22/08/2017binhnguyen018,780Luật thanh tra 2010 mới nhất
Trong các bộ luật Việt Nam, luật 56/2010/QH12 được ban hành nhằm phát hiện các cơ sở trong việc quản lý, giám sát những hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức. Từ đó có các chế tài xử lý theo quy định. Luật thanh tra số 56/2010/QH12 góp phần làm cho bộ máy pháp chế của nước ta thêm chặt chẽ, nâng cao hiệu quả làm việc và giám sát các hành vi sai trái một cách đúng đắn nhất.
Nghi dinh quy dinh chinh sach tinh gian bien che so 108 2014 Nd CP

Nghị định quy định chính sách tinh giản biên chế số 108/2014/NĐ-CP

06/02/2017binhnguyen0131,172Quy định về chính sách tinh giản biên chế
Căn cứ vào luật bảo hiểm xã hội, căn cứ vào luật viên chức Nghị định 108/2014/NĐ-CP được ban hành theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhằm đảm bảo được quyền lợi cơ bản cho người lao động. Đối tượng thi hành chính sách này là các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, người đứng đầu bộ máy Nhà nước. Để hiểu rõ hơn về Nghị định này mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây của Taingon.net.

Cơ cấu tổ chức

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam rất đa dạng, gồm có nhiều loại văn bản khác nhau về hành chính, cơ cấu tổ chức hoặc văn bản pháp luật liên quan đến chính sách… Trong đó, văn bản pháp luật liên quan đến cơ cấu tổ chức cũng là một trong những dạng văn bản được áp dụng nhiều trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, công ty hiện nay.

Văn bản quy phạm pháp luật cơ cấu tổ chức được hiểu đơn giản là các văn bản được ban hành bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục trong Luật ban hành văn bản pháp luật về các quy định cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các Sở, Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban, ngành, chi cục... Có rất nhiều văn bản pháp luật cơ cấu tổ chức mà chúng ta có thể kể ra như quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay nghị quyết bầu viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, ban hành điều lệ trường Đại học, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cụ Hải Quan….

Như vậy, các loại văn bản không được ban hành bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc không đúng thủ tục, trình tự được quy định thì đều không phải là văn bản pháp luật cơ cấu tổ chức. Một điểm nữa để phân biệt văn bản quy phạm pháp luật cơ cấu với các loại văn bản khác đó là tính áp dụng chung, có nghĩa là áp dụng với phạm vi đối tượng rộng chứ không phải áp đặt cho một hoặc hai người. Nhà nước có thể sử dụng lực lượng công quyền và chế tài để chắc chắn rằng các văn bản quy phạm pháp luật cơ cấu tổ chức được thực hiện theo đúng như quy định.

Nếu như không có các loại văn bản pháp luật cơ cấu tổ chức thì sẽ rất khó để quản lý, xác định nhiệm vụ và quyền hạn của các Bộ, ban, ngành, Sở… trong bộ máy Nhà nước, từ đó dẫn đến việc vận hành gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, nếu có một cơ cấu tổ chức tốt thì sẽ tạo ra được môi trường làm việc lành mạnh, tăng năng suất lao động, phát triển xã hội. Việc ban hành văn bản pháp luật cơ cấu tổ chức cũng cần phải đúng thời điểm thì mới có thể phát huy được vai trò của quy phạm pháp luật. Chúng tôi đã đăng tải rất nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật cơ cấu tổ chức, các bạn có thể tham khảo và nhanh chóng tìm được văn bản mà mình đang cần tìm kiếm.