Luat khieu nai to cao Hoi dap32 trang

Luật khiếu nại, tố cáo - "Hỏi đáp"

17/07/2016babytromvi3,759331
Luật số 02/2011/QH13 của Quốc hội về luật khiếu nại, tố cáo quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi gặp các vấn đề mà cá nhân hay tổ chức cảm thấy không thỏa đáng, có thể gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi đúng đắn cho mình. Để hiểu rõ hơn về nội dung phạm vi điều chỉnh cũng như hiểu rõ nghĩa của từng khái niệm trong bộ luật, mời độc giả tham khảo văn bản luật khiếu nại, tố cáo trên Taingon.net để áp dụng trong những trường hợp cần thiết.

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý và những quy định trong mục văn bản luật dịch vụ pháp lý là rất cần thiết cho sự phát triển minh bạch của xã hội. Văn bản luật dịch vụ pháp lý đưa ra những quy định về pháp lý như: quy định về công chứng, tư pháp, luật luật sự, dịch vụ pháp lý, tuyên truyền và tư vấn về các quy định của pháp luật. Dịch vụ pháp lý nhằm giải quyết và cung cấp các giải pháp pháp lý đối với các vấn đề phát sinh của đời sống xã hội, của các cá nhân và các tổ chức trong xã hội.

Dịch vụ pháp lý nằm trong chuyên mục văn bản luật, có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề tranh chấp về hình sự, dân sự, các hoạt động hành chính, kinh doanh. Taingon.net xin giới thiệu đến bạn các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, chỉ thị… theo căn cứ của pháp luật Việt Nam để bạn đọc tham khảo và bổ sung thêm kiến thức cho mình. Bên cạnh đó, những tài liệu về thủ tục tố tụng, quyền dân sự, bộ máy hành chính, trách nhiệm hình sự…có thể sẽ hữu ích cho bạn khi có nhu cầu.