Khoa luan tot nghiep Thu tuc giai quyet yeu cau tuyen bo pha san DN

Khóa luận tốt nghiệp: Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN

25/05/2017binhnguyen094Khóa luận ngành Luật học
Khóa luận tốt nghiệp: Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản DN sẽ nghiên cứu nhận thứ chung về phá sản, giải quyết việc phá sản theo pháp luật hiện hành, bên cạnh đó khóa luận tốt nghiệp cũng làm rõ thực tiễn giải quyết phá sản doanh nghiệp ở nước ta đồng thời đưa ra các kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về phá sản doanh nghiệp.
Khoa luan tot nghiep Giai phap thuc day quan he thuong mai hang hoa giua CHDCND Lao va CHXHCN Viet Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại hàng hoá giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam

24/05/2017binhnguyen080Khóa luận ngành Kinh tế
Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại hàng hoá giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam nêu lên một số cơ sở lý luận chung, từ những thông tin, dữ liệu thu thập được tác giả khóa luận tốt nghiệp sẽ phân tích thực trạng về quan hệ thương mại hàng hóa, giải pháp phát triển quan hệ này trong giai đoạn sắp tới.