Khoa luan tot nghiep Ke hoach xay dung thuong hieu khoai lang Ba Hao o thi truong VN tu 2008 2010

Khóa luận tốt nghiệp: Kế hoạch xây dựng thương hiệu khoai lang Ba Hạo ở thị trường VN từ 2008 - 2010

16/06/2017binhnguyen0103Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh
Khóa luận tốt nghiệp: Kế hoạch xây dựng thương hiệu khoai lang Ba Hạo ở thị trường VN từ 2008 - 2010 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên hoặc nghiên cứu sinh ngành kinh tế đối ngoại, khóa luận tốt nghiệp gồm có 66 trang với 6 chương giới thiệu sơ lược về bối cảnh nghiên cứu, cơ sở lý thuyết về thương hiệu, phương pháp nghiên cứu, marketing, đề xuất giải pháp và ý kiến đóng góp.
Khoa luan tot nghiep Thuc trang va giai phap hoan thien cong tac quan tri nguon nhan luc tai khach san Daewoo

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Daewoo

21/06/2017binhnguyen01,277Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh
Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Daewoo phần mở đầu sẽ nêu tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu, phạm vi, đối tượng nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp cũng trình bày cụ thể phương pháp nghiên cứu và kết cấu của đề tài để người đọc dễ dàng nắm bắt những thông tin tổng quát.
Khoa luan Giai phap nang cao hieu qua cho vay xoa doi giam ngheo

Khóa luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo

19/06/2017binhnguyen0559Luận văn ngành Ngân hàng
Khóa luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo là khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng được biên soạn gồm có 89 trang với đầy đủ các phần lời cam đoan, cảm ơn, bảng ký hiệu chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, mở đầu, nội dung, kết luận, khóa luận tốt nghiệp sẽ chia phần nội dung thành ba chương chính, chương đầu tiên sẽ được trình bày từ trang 10 đến trang 25 nêu cơ sở lý luận về hiệu quả tín dụng cho vay xóa đói giảm nghèo.
Khoa luan tot nghiep Thue bao ve moi truong kinh nghiem cua mot so nuoc va bai hoc cho Viet Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Thuế bảo vệ môi trường, kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam

11/06/2017binhnguyen0313Khóa luận ngành Tài chính Thuế
Khóa luận tốt nghiệp: Thuế bảo vệ môi trường, kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam mở đầu với chương thứ nhất trình bày những vấn đề chung về môi trường và thuế bảo vệ môi trường, tác giả khóa luận tốt nghiệp sẽ phân tích các khái niệm, đặc điểm môi trường, phân loại, các yếu tố cấu thành môi trường, phương pháp tính thuế bảo vệ môi trường, ô nhiễm môi trường và sự cần thiết của việc áp dụng thuế.
Khoa luan tot nghiep Nha may san xuat hat nhua cao cap

Khóa luận tốt nghiệp: Nhà máy sản xuất hạt nhựa cao cấp

07/06/2017binhnguyen096Khóa luận tốt nghiệp ngành Môi trường
Khóa luận tốt nghiệp: Nhà máy sản xuất hạt nhựa cao cấp nêu cơ sở và tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở, phân tích các nguồn chất thải, vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải của cơ sở và các biện pháp xử lý, quản lý, khóa luận tốt nghiệp cũng đưa ra kế hoạch xây dựng, vận hành thử nghiệp công trình xử lý chất thải, kế hoạch quản lý môi trường hàng năm và tham vấn ý kiến.

Khóa luận tốt nghiệp nổi bật