Khoa luan tot nghiep Thuc trang va trien vong trong giai doan hoi nhap KT quoc te nham thu hut FDI vao linh vuc BdS cua VN

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và triển vọng trong giai đoạn hội nhập KT quốc tế nhằm thu hút FDI vào lĩnh vực BĐS của VN

27/05/2017binhnguyen096Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế
Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và triển vọng trong giai đoạn hội nhập KT quốc tế nhằm thu hút FDI vào lĩnh vực BĐS của VN sẽ tìm hiểu tình hình hoạt động chung của nguồn vốn FDI tại nước ta, đưa ra một cái nhìn tổng quát về thực trạng, khóa luận tốt nghiệp cũng phân tích những khó khăn cũng như thuận lợi, triển vọng phát triển của hoạt động để căn cứ vào đó đưa ra giải pháp đẩy mạnh hoạt động.
Khoa luan tot nghiep danh gia anh huong cua hoat dong khai thac quang Apatit den moi truong tai mo Apatit Lao Cai

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng Apatit đến môi trường tại mỏ Apatit Lào Cai

27/05/2017binhnguyen0206Khóa luận tốt nghiệp ngành Môi trường
Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng Apatit đến môi trường tại mỏ Apatit Lào Cai là đề tài nghiên cứu của ngành khoa học môi trường, khóa luận tốt nghiệp nhằm đánh giá thực trạng tình hình khai thác khoáng sản mà cụ thể là Apatit tại tỉnh Lào Cai, xác định ảnh hưởng của hoạt động khai thác đến khu vực xung quanh và môi trường, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này vào các giai đoạn tiếp theo.
Khoa luan tot nghiep Nghiep vu BHNT va cac loai hinh BHNT dang duoc trien khai o VN hien nay

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiệp vụ BHNT và các loại hình BHNT đang được triển khai ở VN hiện nay

12/06/2017binhnguyen0153Khóa luận tốt nghiệp ngành Bảo hiểm
Khóa luận tốt nghiệp: Nghiệp vụ BHNT và các loại hình BHNT đang được triển khai ở VN hiện nay có cấu trúc gồm hai phần A và B là lý luận chung và những nội dung cơ bản về loại hình BHNT ở Việt Nam, trong phần A của khóa luận tốt nghiệp tác giả sẽ trình bày bảo hiểm nhân thọ, nguyên tác hoạt động, sự cần thiết và tác dụng, các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản.
Khoa luan tot nghiep Giai phap nang cao hieu qua kinh doanh ban dien o dien luc Nghe An

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An

18/06/2017binhnguyen0192Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh
Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện ở Điện lực Nghệ An sẽ hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả kinh doanh, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh bán điện và khóa luận tốt nghiệp sẽ căn cứ vào đó để đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh điện, các nội dung trong bài luận sẽ được chia thành ba chương cụ thể để người đọc dễ tìm hiểu và nắm bắt.
Khoa luan danh gia mo hinh quan ly tai nguyen moi truong dua vao cong dong

Khóa luận: Đánh giá mô hình quản lý tài nguyên môi trường dựa vào cộng đồng

23/06/2017binhnguyen0457Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế Môi trường
Khóa luận: Đánh giá mô hình quản lý tài nguyên môi trường dựa vào cộng đồng, khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế nông lâm này được chúng tôi cung cấp giúp các bạn nắm rõ hơn cách triển khai đề tài này, mở đầu khóa luận tốt nghiệp là phần đặt vấn đề, tiếp tục tác giả sẽ trình bày mục tiêu, phạm vi nghiên cứu cũng như cấu trúc của đề tài.

Khóa luận tốt nghiệp nổi bật