LUaN VaN Ke toan tien luong va cac khoan phu cap theo luong tai cong ty Xay Dung Nam Son78 trang

LUẬN VĂN: Kế toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương tại công ty Xây Dựng Nam Sơn

27/01/2017meovacao3211
Luận văn: Kế toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương tại công ty Xây Dựng Nam Sơn có kết cấu tương tự như các luận văn kế toán khác đó là gồm phần lời mở đầu để dẫn dắt vào vấn đề chính, kết luận chốt lại các nội dung đã phân tích, phần nội dung chính sẽ được chia thành 3 chương với mục đích làm rõ đề tài của luận văn. Chương đầu tiên của luận văn thạc sĩ kế toán nêu ra các vấn đề chung liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản phụ cấp. Chương hai là thực tế công tác tiền lương tại công ty xây dựng Nam Sơn và chương cuối cùng là nhận xét và kiến nghị để công tác kế toán tiền lương hiệu quả hơn.
Luan van Nhung van de li luan va thuc tien huy dong von dau tu xay dung cac cong trinh ket cau ha tang kinh te xa hoi0 trang

Luận văn: Những vấn đề lí luận và thực tiễn huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội

27/01/2017binhnguyen085Luận văn tốt nghiệp ngành Xây dựng
Luận văn: Những vấn đề lí luận và thực tiễn huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội là đề tài luận văn được nhiều bạn sinh viên quan tâm hiện nay. Kết cấu của luận văn thạc sĩ kinh tế này bao gồm phần mở đầu, tài liệu tham khảo, kết luận và 3 chương chính để làm rõ nội dung vấn đề được đặt ra ở phần mở đầu. Chương đầu tiên đưa ra những vấn đề lý luận về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chương thứ hai là những vấn đề cơ bản về đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội còn chương cuối cùng sẽ trình bày các phương hướng và biện pháp thu hút nguồn vốn.
Luan van Kiem soat noi bo chu trinh mua hang va thanh toan tai cong ty co phan Vinatex da Nang0 trang

Luận văn: Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

27/01/2017binhnguyen0415Luận văn tốt nghiệp ngành Kinh tế
Luận văn: Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng là đề tài được thực hiện sau khi sinh viên kết thúc đợt thực tập tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng. Bên cạnh các kinh nghiệm thực tế thì học sinh còn cần phải vận dụng những kiến thức đã được học trên ghế nhà trường để đảm bảo luận văn thạc sĩ kinh tế xuất sắc nhất. Kết cấu của luận văn gồm có 3 phần đề cập đến cơ sở lý thuyết, thực trạng việc kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng, thanh toán và các đánh giá, kiến nghị để việc kiểm soát nội bộ hiệu quả hơn.
LUaN VaN Ke toan tap hop chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham81 trang

LUẬN VĂN: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

27/01/2017huuhoang157
Luận văn: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có kết cấu gồm 3 chương đó là chương thứ nhất trình bày những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp, chương hai phân tích thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty, chương thứ ba và cũng là chương cuối cùng sẽ đề xuất các ý kiến để hoàn thiện công tác kế toán tập hợp. Ngoài ra, luận văn thạc sĩ kế toán còn phải có phần mở đầu thật ấn tượng và phần kết thúc sâu sắc, tóm lại vấn đề chính của bài luận.
Luan van tot nghiep Chien luoc tang truong dua vao xuat khau cua Viet Nam0 trang

Luận văn tốt nghiệp: Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam

26/01/2017binhnguyen048Luận văn tốt nghiệp ngành Kinh tế
Luận văn tốt nghiệp: Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam là một trong những tài liệu được nhiều bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành kinh tế quan tâm tìm kiếm. Chương thứ nhất trong luận văn thạc sĩ kinh tế trình bày tổng quan chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam. Chương thứ hai sẽ phân tích kỹ lưỡng hơn những chính sách trong chiến lược thúc đẩy xuất khẩu. Chương thứ ba nêu rõ tình hình xuất khẩu của Việt Nam và chương cuối cùng đưa ra giải pháp và kiến nghị để đẩy mạnh tăng trưởng. Các em học sinh tải ngay luận văn tốt nghiệp này về máy để tham khảo cụ thể hơn.
LUaN VaN Ke toan tien luong va cac khoan trich theo tien luong tai Cong ty TNHH Cuong Thinh85 trang

LUẬN VĂN: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Cường Thịnh

26/01/2017minhzo6124
Luận văn: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Cường Thịnh là tài liệu hữu ích tiếp theo mà các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành kế toán có thể tham khảo để hoàn thành bài luận của mình một cách tốt nhất. Ngoài phần mở đầu và kết luận như các luận văn thông thường thì đề tài luận văn này gồm có 3 chương cụ thể để làm rõ vấn đề chính mà phần mở đầu đưa ra. Bên cạnh việc tham khảo luận văn thạc sĩ kế toán mẫu này thì các bạn nên căn cứ vào số liệu, thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty bạn thực tập để bài luận tốt hơn.
Luan van thac si anh huong cua he thong an sinh xa hoi toi van de ngheo doi ho nong dan huyen Van Chan Tinh Yen Bai0 trang

Luận văn thạc sĩ: Ảnh hưởng của hệ thống an sinh xã hội tới vấn đề nghèo đói hộ nông dân huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

26/01/2017binhnguyen0153Luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế
Luận văn thạc sĩ: Ảnh hưởng của hệ thống an sinh xã hội tới vấn đề nghèo đói hộ nông dân huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái gồm có ba chương chính, trong đó chương hai phân tích thực trạng ảnh hưởng của hệ thống an sinh xã hội tới vấn đề nghèo đói hộ nông dân huyện Văn Chấn là chương rất quan trọng để làm rõ vấn đề chính nên cần được trình bày rõ ràng, có những số liệu cụ thể trong từng giai đoạn. Về chương thứ ba trong luận văn thạc sĩ kinh tế đưa ra giải pháp để xóa đói giảm nghèo cần có những biện pháp phù hợp và có tính thực tế.
Luan van tot nghiep Mot so giai phap phat trien thi truong noi dia cho cong ty TNHH Co Khi Van Lam0 trang

Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp phát triển thị trường nội địa cho công ty TNHH Cơ Khí Văn Lâm

25/01/2017binhnguyen042Luận văn tốt nghiệp ngành Kinh tế
Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp phát triển thị trường nội địa cho công ty TNHH Cơ Khí Văn Lâm là tài liệu hay để các bạn sinh viên đang có ý định triển khai xây dựng đề tài này tham khảo kết hợp với các kiến thức thu thập được trong thực tế và kiến thức trên ghế nhà trường hoàn thành bài luận của mình. Ngoài phần mở đầu, kết luận thì luận văn thạc sĩ kinh tế này được chia thành 3 chương cụ thể, mỗi chương làm rõ một khía cạnh của vấn đề, từ việc đưa ra cơ sở lý luận của việc phát triển thị trường ở chương 1 đến phần phân tích thực trạng phát triển thị trường nội địa của công ty TNHH Cơ khí Văn Lâm trong chương hai và cuối cùng là giải pháp phát triển thị trường.
Luan van day manh cong tac tieu thu mat hang banh keo tai cong ty sieu thi Ha Noi0 trang

Luận văn: Đẩy mạnh công tác tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo tại công ty siêu thị Hà Nội

24/01/2017binhnguyen097Luận văn ngành Kinh tế
Luận văn: Đẩy mạnh công tác tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo tại công ty siêu thị Hà Nội sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên cuối khóa ngành kinh tế, giúp chuẩn bị bài luận của mình một cách tốt nhất. Khi làm luận văn thạc sĩ kinh tế đề tài này thì các em học sinh cần phải xác định rõ kết cấu gồm bao nhiêu phần và cách triển khai nội dung như thế nào cho mạch lạc và khoa học. Theo như bài luận mẫu mà chúng tôi cung cấp thì sẽ có 3 chương đó là tổng quan nghiên cứu đề tài, phương pháp nghiên cứu và tình hình phát triển mặt hàng bánh kẹo tại công ty siêu thị Hà Nội và cuối cùng là chương đưa ra các giải pháp nhằm phát triển mặt hàng bánh kẹo trên thị trường.

Luận Văn - Báo Cáo nổi bật

 • Luận văn tốt nghiệp: Động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam được chia thành 3 chương cụ thể để làm rõ vấn đề chính mà luận văn tốt nghiệp đưa ra. Chương thứ nhất nêu rõ cơ sở lý thuyết về động lực làm việc của nhân viên, chương thứ hai trình bày cụ thể thực trạng động lực làm việc của nhân viên tại công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam và phần cuối cùng chắc chắn sẽ đưa ra giải pháp cũng như kiến nghị để nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại công ty. Bên cạnh đó, độc giả có thể tham khảo thêm các luận văn cao học để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu đạt hiệu quả cao hơn.
  Tải về
 • Luận văn cao học: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế viễn thông tin học Hải Phòng có kết cấu gồm 3 chương, trong đó chương đầu tiên trình bày cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp, chương thứ hai về thực trạng quản trị nhân lực của công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế viễn thông tin học Hải Phòng và chương cuối cùng đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực. Ở mỗi phần trong luận văn cao học sẽ chia thành các ý nhỏ hơn để dễ dàng phân tích và làm rõ nội dung chủ chốt của phần đó.
  Tải về
 • Bài tập kinh tế vĩ mô (có đáp án)
  Đề thi và đáp án kinh tế vĩ mô
  Bài tập kinh tế vĩ mô (có đáp án) mà Taingon.net cung cấp cho các bạn sẽ là file tài liệu học tập và ôn thi cực kỳ hữu ích, cần thiết đối với các sinh viên đang theo học chuyên ngành kinh tế. Kinh tế vĩ mô là một trong hai lĩnh vực quan trọng của kinh tế học, chuyên nghiên cứu về cấu trúc, đặc điểm và hành vi của nền kinh tế một quốc gia. Chính vì vậy, download tài liệu bài tập kinh tế vĩ mô (có đáp án) sẽ giúp bạn ôn thi hiệu quả và đạt thành tích cao.
  Tải về
 • Bạn đang cần tìm tài liệu về luận văn tốt nghiệp ngành môi trường nhưng đã lục lọi nhiều trang web mà chưa thấy có tài liệu nào thực sự hay và ấn tượng để tham khảo và hoàn thành bài luận của mình. Đừng lo lắng, Taingon.net đã kịp thời sưu tầm và cập nhật mẫu luận văn tốt nghiệp ngành môi trường hay nhất để bạn tham khảo. Hy vọng tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn những gợi ý hay về nội dung cũng như hình thức trình bày bài luận, giúp bạn hoàn thành thật tốt khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành môi trường của mình với điểm số cao nhất.
  Tải về
 • Luận văn tốt nghiệp ngành ngân hàng mà Taingon.net giới thiệu ở bài viết này sẽ là tài liệu cực kỳ hữu ích đối với các bạn sinh viên cuối khóa đang theo học ngành ngân hàng. Để có một bài luận ấn tượng, đạt điểm số cao thì trước tiên bạn cần phải tìm được một đề tài hay và tiếp đó là hình thức trình bày rõ ràng, khoa học, nội dung đầy đủ ở mỗi phần. Và tài liệu mà chúng tôi cung cấp sẽ mang đến những gợi ý hay và thú vị cho bài khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng 2016 của bạn. Chúc các bạn hoàn thành xuất sắc bài luận.
  Tải về
 • Luận văn tốt nghiệp kế toán tổng hợp đang là chủ đề được nhiều sinh viên tìm kiếm và quan tâm hiện nay. Làm thế nào để có một bài luận văn tốt nghiệp hay, tốt để đạt được số điểm cao nhất của các thành viên hội đồng xét duyệt luôn khiến các em sinh viên phải đau đầu suy nghĩ. Hiểu được điều này, Taingon.net đã cập nhật ngay lập tức một số mẫu luận văn tốt nghiệp kế toán tổng hợp điển hình để các bạn sinh viên có thể tham khảo và hoàn thành tốt nhất bài luận của mình, kết thúc quá trình học tập với kết quả cao.
  Tải về
 • Luận văn tốt nghiệp kế toán tài sản cố định đóng vai trò rất quan trọng đối với các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành kế toán bởi đây là bài luận cuối cùng quyết định xem sinh viên đó có đủ điều kiện để ra trường hay không. Vì vậy, sinh viên không thể nào làm cho qua mà phải nghiên cứu thật kỹ từ khi chọn đề tài cho đến các bước hoàn thiện cuối cùng. Hy vọng mẫu luận văn tốt nghiệp kế toán tài sản cố định mà Taingon.net cung cấp sẽ giúp các bạn sinh viên hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán tài sản cố định.
  Tải về
 • Luận văn tốt nghiệp kế toán bán hàng là một trong những tài liệu mà nhiều bạn sinh viên đang tìm kiếm và quan tâm. Song, không phải ai cũng nắm được cách làm bài luận sao cho đúng hình thức và đầy đủ nội dung để đạt được mức điểm cao nhất. Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên, Taingon.net đã kịp thời cập nhật mẫu luận văn tốt nghiệp kế toán bán hàng để làm tài liệu tham khảo hữu ích, giúp cho các bạn hoàn thành xuất sắc khóa luận tốt nghiệp kế toán chuyên ngành bán hàng 2016. Chúc các bạn thành công!
  Tải về
 • Bạn đang cần làm luận văn tốt nghiệp kế toán giá thành nhưng lại chưa tìm được tài liệu tham khảo nào thật sự hữu ích và hay để có thể hoàn thành bài luận suôn sẻ. Hiểu được điều này, Taingon.net đã kịp thời cập nhật mẫu luận văn tốt nghiệp kế toán giá thành để các bạn tải về và sử dụng khi cần thiết. Trước khi bắt tay vào làm khóa luận tốt nghiệp kế toán giá thành thì bạn nên lập dàn ý chi tiết để vạch rõ các ý cần triển khai để trong quá trình viết sau này sẽ không bị thiếu nội dung hoặc sơ sài.
  Tải về
 • Bạn đang tìm kiếm luận văn thạc sỹ kinh tế chính trị thật chính xác và đầy đủ. Dưới đây Taingon.net sẽ cung cấp cho bạn những tài liệu tham khảo về cách làm luận văn thạc sỹ kinh tế chính trị được đánh giá cao về phương pháp phân tích cũng như có sức ảnh hưởng lớn. Song song với những kiến thức có được trong quá trình học tập kết hợp với tài liệu này chắc chắn bạn sẽ hoàn thiện luận văn xuất sắc. Ngoài ra, đối với sinh viên đại học, nếu có điểm tổng kết trung bình môn cao, bạn sẽ có cơ hội được làm luận văn tốt nghiệp thay vì hình thức thi cử bình thường.
  Tải về

Luận Văn - Báo Cáo

Luận văn báo cáo là thuật ngữ quen thuộc đối với các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh thạc sỹ hoặc tiến sỹ, đây chính là sự thể hiện năng lực của bản thân trong quá trình nghiên cứu độc lập đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết , cho đề tài của mình, đối với các bạn sinh viên khi mới tiếp xúc với những thuật ngữ này chắc hẳn còn rất xa lạ và còn nhiều bỡ ngỡ chưa có nhiều những phương pháp nghiên cứu khoa học, do vậy việc tìm tòi, tìm hiểu nghiên cứu cần phải đầu tư nhiều thời gian và công sức để cho bản luận văn báo cáo của mình đạt được kết quả tốt nhất.

TaiNgon.net là trang thông tin tài liệu trực tuyến sẽ cung cấp cho các bạn đọc những thông tin tài liệu hay nhất liên quan tới nhiều luận văn và báo cáo, mẫu bìa word liên quan tới các chuyên ngành như là: khoa học xã hội, y dược, nông - lâm, kinh tế văn hóa... mang tới cho bạn đọc những mẫu luận văn và báo cáo hay nhất. Mẫu bìa word cũng rất quan trọng góp phần tạo nên thành công cho luận văn. Bạn đọc cùng theo dõi để có thêm nhiều hiểu biết về lĩnh vực này nhé.