Luan van Nang cao chat luong tin dung trung va dai han tai ngan hang Tien Phong

Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Tiên Phong

16/05/2017binhnguyen0175Luận văn tốt nghiệp ngành Ngân hàng
Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Tiên Phong sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên ngân hàng tài chính những thông tin và dữ liệu hữu ích để phục vụ việc nghiên cứu và học tập, cấu trúc của luận văn báo cáo sẽ gồm có ba chương tương ứng với ba nội dung chính, ngoài ra còn có các phần mở đầu, kết luận và mục lục như một bài luận chuẩn xác.
Luan van tot nghiep Thuc trang quan ly thu chi cua BHXH o Viet Nam

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng quản lý thu - chi của BHXH ở Việt Nam

16/05/2017binhnguyen090Luận văn tốt nghiệp ngành Bảo hiểm
Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng quản lý thu - chi của BHXH ở Việt Nam là một trong những đề tài nghiên cứu khá hay nhưng để hoàn thành cũng không phải là một điều dễ dàng, tác giả luận văn tốt nghiệp sẽ trình bày một vài nét về chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt nam qua các giai đoạn từ cách mạng tháng Tám đến năm 1995 và từ năm 1995 cho đến nay...
Luan van Ngan ngua va xu li no qua han tai Ngan hang Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon Ha Noi

Luận văn: Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Nội

16/05/2017binhnguyen0143Luận văn tốt nghiệp ngành Ngân hàng
Nội dung của luận văn: Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Nội gồm có ba chương, chương đầu tiên trong luận văn báo cáo là ngân hàng thương mại và nợ quá hạn, thực trạng nợ quá hạn tại ngân hàng được phân tích kỹ lưỡng ở chương hai, tác giả luận văn báo cáo sẽ căn cứ vào đó để đề xuất một số kiến nghị, giải pháp phòng ngừa nợ quá hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.
Luan van tot nghiep Hoan thien cong tac To chuc lao dong khoa hoc cua Cong ty Lien doanh TNHH Hai Ha

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác Tổ chức lao động khoa học của Công ty Liên doanh TNHH Hải Hà

16/05/2017binhnguyen0376Luận văn ngành Quản trị nhân lực
Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác Tổ chức lao động khoa học của Công ty Liên doanh TNHH Hải Hà tập trung phân tích số liệu năm 2010 nhằm tìm hiểu kỹ lưỡng một số vấn đề lý luận chung đồng thời luận văn tốt nghiệp cũng phân tích thực trạng công tác tổ chức lao động khoa học của công ty, dựa vào đó để đánh giá tình hình và đưa ra kiến nghị nâng cao trình độ tổ chức lao động khoa học.
Luan van tot nghiep Ke toan von bang tien tai cong ty co phan xuat nhap khau Thai Nguyen

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên

16/05/2017binhnguyen0183Luận văn tốt nghiệp ngành Kế toán
Luận văn tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên gồm có 77 trang A4 phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Thái Nguyên, từ đó luận văn tốt nghiệp đưa ra những đánh giá, nhận xét và kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền, mời các bạn tham khảo tài liệu.
Luan van Nang cao chat luong dich vu CNTT tai Tap doan Bao Viet

Luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT tại Tập đoàn Bảo Việt

16/05/2017binhnguyen073Luận văn tốt nghiệp CNTT
Luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT tại Tập đoàn Bảo Việt, nội dung chính của luận văn báo cáo này bao gồm bốn chương, mỗi vấn đề được đưa ra đều có những phân tích và số liệu chuẩn xác, luận văn báo cáo còn sử dụng các bảng về thang đo chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, điểm trung bình của thành phần sự hữu hình, tin cậy hoặc các biểu đồ thể hiện tỉ lệ số mẫu theo đơn vị sử dụng, vị trí công việc,c ác hình vẽ...
Luan van tot nghiep Tim hieu nhu cau su dung Internet cua sinh vien hien nay

Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay

16/05/2017binhnguyen01,436Luận văn tốt nghiệp ngành Xã hội học
Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay cũng là một đề tài khá hay dành cho các bạn sinh viên theo học ngành xã hội học, luận văn tốt nghiệp này gắn kết những kiến thức lý thuyết liên quan và kinh nghiệm trong việc khảo sát và nghiên cứu thực tế để đưa ra những lập luận chặt chẽ và có giá trị thông tin.
Luan van tot nghiep Mot so giai phap nham tang cuong chong that thu thue GTGT va TNDN doi voi cac doanh nghiep ngoai quoc doanh

Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm tăng cường chống thất thu thuế GTGT và TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

16/05/2017binhnguyen0192Luận văn tốt nghiệp ngành Kế toán thuế
Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm tăng cường chống thất thu thuế GTGT và TNDN đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nêu lý luận chung về thất thu thuế và sự cần thiết phải tăng cường chống thất thu thuế, luận văn tốt nghiệp cũng phân tích thực trạng thất thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để từ đó đưa ra giải pháp phù hợp nhằm tăng cường chống thất thu thuế.
Luan van tot nghiep Chinh sach bao hiem that nghiep o Viet Nam hien nay

Luận văn tốt nghiệp: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay

16/05/2017binhnguyen0487Luận văn tốt nghiệp ngành Bảo hiểm
Luận văn tốt nghiệp: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay sẽ tập trung thu thập dữ liệu, số liệu và phân tích tài liệu từ năm 2002 (sau khi Luật lao động được sửa đổi bổ sung), luận văn tốt nghiệp sử dụng phương pháp nghiên cứu là biện chứng duy vật kết hợp với so sánh, thống kê, diễn giải, đối chiếu, tổng hợp nhằm làm rõ thực trạng thất nghiệp cũng như chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta.

Mẫu Luận văn tốt nghiệp nổi bật

 • Luận văn: Một số kiến nghị nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận đón tiếp tại khách sạn Sofitel Vinpearl Resort & Spa không chỉ dựa trên những kiến thức lý luận vững chắc của tác giả mà luận văn báo cáo còn có những số liệu cụ thể và thông tin trung thực được thu thập qua quá trình thực tế là cơ sở để đưa ra các kiến nghị phù hợp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của khách sạn.
  Tải về
 • Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Vietrans trong quá trình hội nhập sẽ giúp các bạn sinh viên đang có ý định phát triển đề tài này có một luận văn tốt nghiệp mẫu để tham khảo, hiểu được đề tài, nắm được các nội dung chính cần phải có trong luận văn cũng như cách triển khai từng nội dung sao cho chuẩn xác và phù hợp nhất.
  Tải về
 • Luận văn tốt nghiệp: Hiện trạng hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội là đề tài cấp thiết hiện nay, vấn đề môi trường đang là vấn đề nóng bỏng của toàn cầu và các quốc gia, ô nhiễm và suy thoái môi trường đang ngày càng ở mức độ cao, luận văn tốt nghiệp sẽ căn cứ vào tình hình thực tế hệ thống thoát nước của thủ đô Hà Nội để từ đó có những giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập.
  Tải về
 • Nội dung của luận văn tốt nghiệp: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng bắt đầu với chương thứ nhất về cơ sở khoa học liên quan đến tuyển dụng nhân lực, tác giả luận văn tốt nghiệp sẽ làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, trong đó có các khái niệm khoa học, nội dung, vài trò, ý nghĩa, quy trình tuyển dụng nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng...
  Tải về
 • Luận văn tốt nghiệp: Xác định và hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp được biên soạn gồm 21 trang giấy A4 với hình thức chuẩn xác và nội dung đày đủ, kết cấu của luận văn tốt nghiệp gồm có 6 chương đó là sự cần thiết phải lập dự phòng, các loại dự phòng, hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, chứng khoán đầu tư, các khoản phải thu khó đòi và một vài ý kiến về xác định và lập các khoản dự phòng.
  Tải về
 • Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lí thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp sinh viên đang tìm hiểu về đề tài luận văn này khái quát các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, những khó khăn và tồn tại trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả quản lý thuế, các em có thể tham khảo bài luận văn tốt nghiệp này để chắt lọc, lựa chọn những gợi ý cũng như ý tưởng hay để hoàn thành tốt nhất bài luận của mình, giành được điểm số cao.
  Tải về
 • Luận văn: Thương mại điện tử và chữ kí điện tử là đề tài luận văn báo cáo khối ngành công nghệ thông tin, kinh tế, những nội dung và thông tin được trình bày trong luận văn báo cáo sẽ giúp độc giả có những cái nhìn cụ thể và khách quan về thương mại điện tử, chữ kí điện tử, chữ kí số, các phương pháp mã hóa sử dụng trong chữ kí điện tử.
  Tải về
 • Luận văn tốt nghiệp: Một số phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm là tài liệu tham khảo hay và hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành môi trường, luận văn tốt nghiệp sẽ làm rõ những ảnh hưởng của nước thải đến môi trường và đề xuất các phương án xử lý nước thải dệt nhuộm, tính toán thiết kế các công trình đơn vị và kinh phí xây dựng...
  Tải về
 • Luận văn tốt nghiệp: Điều tra hiện trạng canh tác xoài- Đặc điểm hình thái và triệu chứng gây hại của dòi bông xoài là đề tài nghiên cứu thuộc ngành bảo vệ thực vật, nội dung chính của luận văn tốt nghiệp sẽ gồm có bốn chương là lược khảo tài liệu, phương tiện và phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận, cuối cùng là kết luận và đề nghị.
  Tải về
 • Luận văn tốt nghiệp: Bảo hiểm du lịch, thực trạng và tiềm năng phát triển là một trong những đề tài cấp thiết hiện nay, đòi hỏi người làm không chỉ có tư duy lý luận tốt mà còn phải tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng, tình hình thực tế, luận văn tốt nghiệp cũng sử dụng 3 sơ đồ về cơ cấu tổ chức, quy trình khai thác, quy trình giám định bồi thường, 10 biểu đồ, 15 bảng biểu.
  Tải về

Mẫu Luận văn tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp là công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên mang tính chất tổng hợp, thể nghiệm kết quả sau một khoá đào tạo đại học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn hay khoa học kỹ thuật, được chấm hay bảo vệ để lấy bằng cử nhân hay kỹ sư. Đối với các bạn sinh viên luôn có một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chọn lựa đề tài và cách thực hiện để có một bài luận văn đạt hiệu quả cao ? Tổng hợp kho tài liệu luận văn tốt nghiệp với số lượng tương đối lớn luận văn tốt nghiệp được chọn lọc từ các trường đại học hàng đầu sẽ giúp các bạn sinh viên tham khảo và hoàn thanh xuất sắc bài luận văn của mình sau khi ra trường với tấm bằng loại ưu.

luan van tot nghiep
Mẫu luận văn tốt nghiệp
Mẫu luận văn tốt nghiệp là mẫu luận văn sử dụng cho các em sinh viên cuối trước khi tốt nghiệp đại học, về cơ bản chúng ta thấy mẫu luận văn tốt nghiệp đại học đa phần là dựa trên bản bản báo cáo thực tập mà các em đã làm trước đó yêu cầu chung cũng cơ bản như vậy, do đó các em cần đầu tập trung nhiều thời gian công sức để gặt hái được kết quả cao.

Mỗi chuyên ngành sẽ có những yêu cầu về mẫu luận văn tốt nghiệp riêng, luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế, luận văn tốt nghiệp kế toán hay luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hay các ngành nghề khác cũng vậy.

Về cơ bản bố cụ khi viết luận văn tốt nghiệp đại học chúng ta cần đảm bảo nội dung 3 phần chính :

+ Phần cơ sở lý luận : Các em khái quát nội dung cơ sở lý luận được áp dụng trong bài luận của mình

+ Phần thực trạng, nội dung đề tài của doanh nghiệp, nội dung ở trong mục này sẽ chia ra làm nhiều nội dung khác nhau

+ Phần kết : Phần giải pháp cho nội dung đề tài của doanh nghiệp, các em đừng viết quá dài dòng hãy tóm lược, thâu gọn thực tế nổi bật ý nghĩa phương pháp nghiên cứu thực tiễn của đề tài.

Để giúp các em dễ hình dung Tải Ngon đã sưu tầm và chọn lựa rất nhiều luận văn mẫu tham khảo ở tất cả các ngành nghề, là tài liệu nghiên cứu lý tưởng dành cho các em, các mẫu luận văn này đều là luận văn miễn phí nên các em hoàn toàn yên tâm tải về máy tính của mình làm tài liệu nghiên cứu trong cách làm luận văn của mình nhé. Mẫu luận văn tốt nghiệp là một nội dung học tập quan trọng nên các em học sinh cần phải dành nhiều thời gian, công sức tập trung nhiều tài liệu để phục vụ hiệu quả công việc nghiên cứu sáng tỏ đề tài của mình. Cùng tìm những tài liệu hướng dẫn hay để làm gợi ý cho mẫu luận văn tốt nghiệp của mình nhé, để giúp các em hoàn thiện được mẫu luận văn báo cáo của mình chúng tôi còn cung cấp tới các em nhiều mẫu bìa word đẹp dành cho luận văn tốt nghiệp các em cùng tham khảo nhé. Hy vọng rằng với kho tài liệu hữu ích trên hệ thống của Tải Ngon sẽ giúp các em có được kết quả xứng đáng nhất.