Bo luat to tung hinh su 101 2015 QH13 nam 2015

Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 năm 2015

03/03/2017binhnguyen025,945Luật tố tụng hình sự 2015
Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 được Chính phủ ban hành nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong xã hội. Bộ luật này được đề ra giúp người dân vạch trần, phanh phui được cái xấu, bảo vệ lẽ phải và công lý. Tuy nhiên việc tố tụng cũng cần phải làm theo quy trình, đảm bảo những thủ tục hành chính cơ bản. Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 ra đời nhằm hướng dẫn cho cơ quan chức năng, những người dân có thẩm quyền nội dung cơ bản.
Bo luat hinh su 2009187 trang

Bộ luật hình sự 2009

04/12/2016huongbk2,5551,187
Bộ luật hình sự là một trong những công cụ cực kỳ sắc bén của nhà nước Việt Nam, căn cứ vào các điều khoản trong luật hình sự, các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý một cách thích đáng. Được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những điều khoản trong bộ luật hình sự năm 1985, đến nay văn bản luật này đã được sửa đổi và bổ sung một số điều phù hợp với tình hình phát triển của đất nước. Với các sinh viên Luật và những người hoạt động trong lĩnh vực này bắt buộc phải nắm rõ nội dung chi tiết trong bộ luật hình sự. Mời độc giả cùng tham tài liệu này trên Taingon.net.

Trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm hình sự được hiểu là trách nhiệm mà cá nhân cần phải nhận khi có hành vi phạm phải một trong những quy định của bộ luật hình sự. Trách nhiệm hình sự được quy định rõ ràng tại văn bản luật trách nhiệm hình sự với những trách nhiệm thích đáng nhằm giáo dục, răn đe mọi người có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trách nhiệm hình sự là nhiệm vụ nhằm bảo vệ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi của người dân, bảo vệ trật tự xã hội. bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc và quyền lợi của nhà nước. Văn bản luật trách nhiệm hình sự bao gồm các thông tư, nghị quyết, quyết định, chỉ thị… của nhà nước và các bộ ban ngành để bạn tham khảo và tìm hiểu thêm khi có nhu cầu. Các quy định này thường xuyên được chúng tôi cập nhật và bổ sung, chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chính xác và thiết thực nhất. Với Taingon.net, bạn có thể tải về mọi tài liệu mình cần hoàn toàn miễn phí.