de thi Olympic mon Toan lop 7 Phong GD duc Tho tinh Ha Tinh

Đề thi Olympic môn Toán lớp 7 - Phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh

06/08/2017binhnguyen01,490Năm học 2012 - 2013
Đề thi Olympic môn Toán lớp 7 - Phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu học sinh cần phải hoàn thành 5 câu hỏi trong thời gian 120 phút, trong đó câu hỏi đầu tiên là thực hiện phép tính là phép trừ phân số với các số có số mũ, chỉ cần một bước giải sai sót là dẫn đến kết quả sai nên các em cần thận trọng khi làm, câu hỏi này của đề thi còn có một yêu cầu nữa là chứng minh với mọi số nguyên dương thì n sẽ chia hết cho 10, các câu hỏi còn lại sẽ đề cập đến một số dạng bài khác để học sinh ôn tập.