Mau lap du an dau tu5 trang

Mẫu lập dự án đầu tư

01/12/2016huongly1,453675
Tham khảo mẫu lập dự án đầu tư dưới đây để áp dụng vào điều kiện thực tế khi bạn muốn tiến hành lập bản thảo cho một dự án nào đó. Yêu cầu của một dự án đầu tư phải đảm bảo các yếu tố: Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước, đưa ra phương án thiết kế và phương án công nghệ sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn xây dựng, bảo vệ môi tường... Phương pháp lập dự án yêu cầu người lập phải hiểu một cách chi tiết và khoa học vấn đề triển khai để từ đó có các biện pháp xây dựng đúng hướng.

Xây dựng - Đô thị

Xây dựng - Đô thị là việc tổ chức, quy hoạch, xây dựng không gian đô thị, xây dựng hạ tầng đô thị cho phù hợp với sự phát triển của xã hội, kinh tế và môi trường. Xây dựng đô thị thể hiện bộ mặt của xã hội, cải thiện đời sống xã hội. Đó có thể là những kế hoạch phân bổ dân cư, thiết kế và xây dựng cơ sở kĩ thuật hạ tầng, sinh thái, môi trường.

Xây dựng - Đô thị là một nhánh của nền kinh tế quản lý. Xây dựng - Đô thị đó chính là việc cải thiện đời sống người dân, cải thiện mỹ quan đô thị. Với tổng hợp khá đầy đủ những tài liệu, ebook, sách, giáo trình về xây dựng đô thị sẽ là cơ sở kiến thức phong phú phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc của mỗi người. Bên cạnh đó, Taingon.net còn cung cấp thêm đến bạn đọc những kiến thức khác liên quan mà có thể bạn sẽ cần đến như: quản lý dự án, quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn quy chuẩn…