Đề test dành cho mod lớp 11 - Lần làm bài thứ 1

Thời gian: 45 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,564

Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như hình dưới đây.
011.1
O: quang tâm của mắt;
V: điểm vàng trên màng lưới;
f: tiêu cự của mắt.
Quy ước đặt: (1): Mắt bình thường về già; (2): Mắt cận; (3): Mắt viễn.
Hãy chọn đáp án đúng. Mắt loại nào có fmax > OV?


Trên vành vật kính của kính hiển vi ghi x100 và thị kính ghi x50. Điều đó có nghĩa là:


Cho mạch điện như hình vẽ:

019

C2 = 3 μF ; C3 = 7 μF ; C4 = 4 μF. Tính Cx để điện dung của bộ tụ là C = 5 μF.


Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20 μF dưới hiệu điện thế 60 V. Sau đó cắt tụ điện ra khỏi nguồn. Tính công mà điện trường trong tụ sinh ra khi phóng điện tích Δq = 0,001q từ bản dương sang bản âm?


Cho mạch điện: C1 = 1 μF ; C2 = 2 μF ; C3 = 3 μF như hình vẽ.

015

Cho U bằng 20V. Tính điện tích của mỗi tụ:Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau 12 cm, có dòng điện I1 = 2 A và I2 = 4 A chạy qua. Xác định những vị trí có từ trường tổng hợp $$\overrightarrow{B}=0$$, khi hai dòng điện cùng chiều.


Hai điện trở R1 và R2.
Lần 1 : Mắc nối tiếp hai điện trở trên.
Lần 2 : Mắc song song hai điện trở trên rồi lần lượt mắc vào hiệu điện thế U = 160V. Hỏi trường hợp nào công suất tiêu thụ của hai điện trở lớn hơn và lớn hơn ít nhất bao nhiêu lần.Galilê là người đầu tiên trên thế giới chế tạo thành công kính thiên văn vào năm 1610; dùng kính thiên văn đó Galilê phát hiện ra Mộc tinh có 4 vệ tinh trong đó có một vệ tinh lớn nhất trong số các vệ tinh của các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Sau này được biết đường kính của vệ tinh này khoảng 5262km và vệ tinh này cách xa Trái Đất khoảng 630.106km. Vậy kính thiên văn do Galilê chế tạo có độ bội giác tối thiểu là bao nhiêu? Năng suất phân ly của mắt là 1'
Xét dây dẫn có chiều dài l, có dòng điện I chạy qua đặt tai điểm M trong từ trường, chịu tác dụng của lực điện từ F. Khi thay l hoặc I thì F thay đổi nhưng tỉ số nào sau đây luôn luôn không thay đổi?Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực Lo-ren-xơ
Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như hình dưới đây.
011.1
O: quang tâm của mắt;
V: điểm vàng trên màng lưới;
f: tiêu cự của mắt.
Quy ước đặt: (1): Mắt bình thường về già; (2): Mắt cận; (3): Mắt viễn.
Hãy chọn đáp án đúng. Mắt loại nào có fmax > OV?


Trên vành vật kính của kính hiển vi ghi x100 và thị kính ghi x50. Điều đó có nghĩa là:


Cho mạch điện như hình vẽ:

019

C2 = 3 μF ; C3 = 7 μF ; C4 = 4 μF. Tính Cx để điện dung của bộ tụ là C = 5 μF.


Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20 μF dưới hiệu điện thế 60 V. Sau đó cắt tụ điện ra khỏi nguồn. Tính công mà điện trường trong tụ sinh ra khi phóng điện tích Δq = 0,001q từ bản dương sang bản âm?


Cho mạch điện: C1 = 1 μF ; C2 = 2 μF ; C3 = 3 μF như hình vẽ.

015

Cho U bằng 20V. Tính điện tích của mỗi tụ:Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau 12 cm, có dòng điện I1 = 2 A và I2 = 4 A chạy qua. Xác định những vị trí có từ trường tổng hợp $$\overrightarrow{B}=0$$, khi hai dòng điện cùng chiều.


Hai điện trở R1 và R2.
Lần 1 : Mắc nối tiếp hai điện trở trên.
Lần 2 : Mắc song song hai điện trở trên rồi lần lượt mắc vào hiệu điện thế U = 160V. Hỏi trường hợp nào công suất tiêu thụ của hai điện trở lớn hơn và lớn hơn ít nhất bao nhiêu lần.Galilê là người đầu tiên trên thế giới chế tạo thành công kính thiên văn vào năm 1610; dùng kính thiên văn đó Galilê phát hiện ra Mộc tinh có 4 vệ tinh trong đó có một vệ tinh lớn nhất trong số các vệ tinh của các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Sau này được biết đường kính của vệ tinh này khoảng 5262km và vệ tinh này cách xa Trái Đất khoảng 630.106km. Vậy kính thiên văn do Galilê chế tạo có độ bội giác tối thiểu là bao nhiêu? Năng suất phân ly của mắt là 1'
Xét dây dẫn có chiều dài l, có dòng điện I chạy qua đặt tai điểm M trong từ trường, chịu tác dụng của lực điện từ F. Khi thay l hoặc I thì F thay đổi nhưng tỉ số nào sau đây luôn luôn không thay đổi?Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực Lo-ren-xơ
Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như hình dưới đây.
011.1
O: quang tâm của mắt;
V: điểm vàng trên màng lưới;
f: tiêu cự của mắt.
Quy ước đặt: (1): Mắt bình thường về già; (2): Mắt cận; (3): Mắt viễn.
Hãy chọn đáp án đúng. Mắt loại nào có fmax > OV?


Trên vành vật kính của kính hiển vi ghi x100 và thị kính ghi x50. Điều đó có nghĩa là:


Cho mạch điện như hình vẽ:

019

C2 = 3 μF ; C3 = 7 μF ; C4 = 4 μF. Tính Cx để điện dung của bộ tụ là C = 5 μF.


Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20 μF dưới hiệu điện thế 60 V. Sau đó cắt tụ điện ra khỏi nguồn. Tính công mà điện trường trong tụ sinh ra khi phóng điện tích Δq = 0,001q từ bản dương sang bản âm?


Cho mạch điện: C1 = 1 μF ; C2 = 2 μF ; C3 = 3 μF như hình vẽ.

015

Cho U bằng 20V. Tính điện tích của mỗi tụ:Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau 12 cm, có dòng điện I1 = 2 A và I2 = 4 A chạy qua. Xác định những vị trí có từ trường tổng hợp $$\overrightarrow{B}=0$$, khi hai dòng điện cùng chiều.


Hai điện trở R1 và R2.
Lần 1 : Mắc nối tiếp hai điện trở trên.
Lần 2 : Mắc song song hai điện trở trên rồi lần lượt mắc vào hiệu điện thế U = 160V. Hỏi trường hợp nào công suất tiêu thụ của hai điện trở lớn hơn và lớn hơn ít nhất bao nhiêu lần.Galilê là người đầu tiên trên thế giới chế tạo thành công kính thiên văn vào năm 1610; dùng kính thiên văn đó Galilê phát hiện ra Mộc tinh có 4 vệ tinh trong đó có một vệ tinh lớn nhất trong số các vệ tinh của các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Sau này được biết đường kính của vệ tinh này khoảng 5262km và vệ tinh này cách xa Trái Đất khoảng 630.106km. Vậy kính thiên văn do Galilê chế tạo có độ bội giác tối thiểu là bao nhiêu? Năng suất phân ly của mắt là 1'
Xét dây dẫn có chiều dài l, có dòng điện I chạy qua đặt tai điểm M trong từ trường, chịu tác dụng của lực điện từ F. Khi thay l hoặc I thì F thay đổi nhưng tỉ số nào sau đây luôn luôn không thay đổi?Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực Lo-ren-xơ

Bình luận bằng Facebook