Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2013 - 2014 (Đề 01)

Thời gian: 60 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,256

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
Câu 1:
Câu nào sai trong các câu sau đây: Sự thoát hơi nước qua lá:
Câu 2:
Cơ sở khoa học của việc tưới nước cho cây trồng: cần giải quyết đồng bộ vấn đề:
Câu 3:
Vai trò của các nguyên tố khoáng vi lượng?
Câu 4.
Rễ thực vật ở cạn có đặc điểm hình thái thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ H2O và ion khoáng là:
Câu 5.
Dịch mạch rây di chuyển như thế nào trong cây?
Câu 6.
Ở một số cây (cây thường xuân - Hedera helix), mặt trên của lá không có khí khổng thì có sự thoát hơi nước qua mặt trên của lá hay không?
PHÂN 2: TỰ LUẬN
Câu 1:
Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút?
Câu 2:
Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào loại đất, loại phân bón, giống cây trồng?

Bình luận bằng Facebook