Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh (Lần 2)

Thời gian: 60 phút Số lượt trắc nghiệm: 1,370

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh (Lần 2) bao gồm 40 câu hỏi tổng hợp kiến thức lịch sử hỗ trợ các em học sinh dùng để thi thử hay ôn luyện một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Các bạn hoàn toàn có thể ôn luyện theo những dạng câu hỏi này để làm quen với cấu trúc đề thi, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tới.
1

Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào?

2

Trong thời kì 1954-1975, phong trào nào là mốc đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

3

Hậu phương miền Bắc luôn sẵn sàng chi viện cho miền Nam với khẩu hiệu nào?

4

Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hổ Chí Minh xác định là:

5

Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chiến lược từ hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc để chống Pháp sang hòa hoãn với Pháp để đuổi quân Trung Hoa Dân quốc về nước?

6

Chủ trương "vô sản hóa" được thực hiện từ cuối 1928 có tác dụng:

7

Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

8

Chiến dịch nào dưới đây là chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)?

9

Ngày 01- 11- 1963 là ngày gì?

10

Tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 vào thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm công ước quốc tế về luật biển 1982. Việt Nam đã áp dụng nguyên tắc nào của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề này?

11

Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954) là

12

Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỷ XX là:

13

Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong " Chiến tranh cục bộ " là lực lượng nào?

14

Khó khăn nghiêm trọng nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:

15

Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtxđam, việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương giao cho quân đội

16

Cùng với việc thực hiện chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở Miền Nam, Mĩ còn mở rộng đánh chiếm ở đâu?

17

Cách mạng Lào năm 1945 giành chính quyền từ tay đế quốc nào?

18

Yêu tố nào được xem là "xương sống" của chiến lược "Chiên tranh đặc biệt"?

19

Điểm khác biệt trong nghị quyết Hội nghị BCH TW Đảng cộng sản Đông Dương lần 6 và 8 là:

20

Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn Đông – Tây và sự đối đầu Xô – Mỹ là:

21

Lí luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

22

Bình định miền Nam trong 18 tháng, là nội dung của kế hoạch nào sau đây:

23

Nava được cử sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương vào thời gian nào?

24

Thắng lợi nào của nhân dân ta buộc Mĩ phải đến đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?

25

Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến 2000 là:

26

Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc"Chiến tranh lạnh"?

27

Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào "tìm Mỹ mà đánh, tìm nguỵ mà diệt"?

28

Sự kiện nào thể hiện liên minh đoàn kết ba nước Đông Dương?

29

Xu thế toàn cầu hóa đem lại cho các quốc gia đang phát triển những thời cơ gì?

30

Điểm chung trong kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế hoạch Nava năm 1953 là

31

Sau khi "Chiến tranh lạnh" chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?

32

Khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc năm 1947, Trung ương Đảng ra chỉ thị nào?

33

Nguồn gốc sâu xa chung của hai cuộc cách mạng: Cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII – XIX và cách mạng khoa học – công nghệ thế kỷ XX là:

34

Cơ quan nào đóng vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc trong việc giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới là:

35

Sự kiện có ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt về mặt tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc là:

36

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

37

Tờ báo nào dưới đây là của tiểu tư sản trí thức Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925?

38

Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất của nhân dân miền Nam năm 1963 là?

39

Điểm mấu chốt khi thực hiện kế hoạch Nava của thực dân Pháp là

40

Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào "Đồng khởi" 1959 – 1960 là gì?

Bình luận bằng Facebook