Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 2 năm 2016

Thời gian: 20 phút Số lượt trắc nghiệm: 5,666

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 2 năm 2016 bao gồm những câu hỏi cũng như bài tập tiếng Việt lớp 4 các bạn học sinh lớp 4 dễ dàng hơn cho quá trình ôn luyện và củng cố kiến thức chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tới. Hãy cùng tham khảo và luyện đề để có kỳ thi tốt nhất nhé.
Bài 1: Chuột vàng tài ba. (Kéo ô vào giỏ chủ đề)
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 2 năm 2016
Từ đơn
Từ ghép
Từ láy
Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Từ "liêu xiêu" được gọi là từ láy gì?

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào là từ láy có tiếng "hiền"?

Câu hỏi 3:

Từ "nhỏ nhoi" được phân loại là từ láy gì?

Câu hỏi 4:

Trong các từ sau, từ láy âm đầu là từ nào?

Câu hỏi 5:

Trái nghĩa với từ "hiền lành"?

Câu hỏi 6:

Từ nào cùng nghĩa với từ "đoàn kết"?

Câu hỏi 7:
Trong câu thơ sau có mấy từ phức: Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa?
Câu hỏi 8:

Từ nào cùng nghĩa với từ "nhân hậu"?

Câu hỏi 9:

Trong các từ sau, từ nào là từ ghép?

Câu hỏi 10:

Trong các từ sau, từ nào là từ ghép tổng hợp có tiếng "nhà"

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:

Điền từ để tạo từ láy trong câu: Gió bắt đầu thổi rào ..........ào.

Câu hỏi 2:

Điền từ để tạo từ láy trong câu: Một làn hơi ............è nhẹ tỏa trên mặt nước.

Câu hỏi 3:

Điền từ còn thiếu vào câu sau: Uống nước ............ớ nguồn.

Câu hỏi 4:

Bài thơ "Tre Việt Nam" do nhà thơ Nguyễn D........... viết.

Câu hỏi 5:

Điền từ còn thếu vào đoạn thơ sau:
Loài tre đâu chịu mọc ................
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.

Câu hỏi 6:

Từ có hai tiếng có nghĩa tạo thành gọi là từ ...........ép

Câu hỏi 7:

Điền từ còn thếu vào đoạn thơ sau:
Tre xanh xanh tự bao giờ
Truyện ngày xưa đã có bờ ............ xanh

Câu hỏi 8:

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước hồ lấp ................ánh

Câu hỏi 9:

Điền từ để tạo từ láy trong câu: Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần .............ần biến mất.

Câu hỏi 10:

Điền từ để tạo từ láy trong câu: Em bé rất ngoan ...............oãn.

Bình luận bằng Facebook