Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội là đề thi dành riêng cho các học sinh vào lớp chuyên Lý, trong thời gian 150 phút mà đề thi vào lớp 10 quy định các em cần hoàn thành 5 câu hỏi tự luận với nhiều dạng bài khác nhau, bài tập đầu tiên yêu cầu tính thời điểm và xác định vị trí hai xe gặp nhau.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 6,070 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

17/06/2017

Nội dung các câu hỏi trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội đề cập đến các kiến thức về xác định khối lượng nước đá, mạch điện, đề thi cũng nhắc đến các dạng bài về thấu kính, tiêu cự của thấu kính, khoảng cách giữa vật và ảnh thật của nó cho bởi thấu kính... các bạn học sinh cần phải đọc kỹ đề bài và phân tích các dữ liệu được cho để có lời giải chuẩn xác.

Tài liệu thường xem cùng

Bình luận bằng Facebook

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật lý năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà NộiTải ngay

/ 0