Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Chuyên trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng năm 2015

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Chuyên trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng năm 2015 gồm có 4 trang với 4 phần thi là phát âm, từ vựng - ngữ pháp, đọc hiểu và viết có tổng điểm là 100, các em học sinh sẽ vận dụng kiến thức đã học để giải quyết đề thi vào lớp 10 trong thời gian 150 phút và không được sử dụng từ điển hoặc bất kỳ tài liệu gì, phần đáp án giúp các em dễ dàng đối chiếu kết quả bài làm.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 9,600 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Chuyên trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng năm 2015

17/06/2017

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Chuyên trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng năm 2015 với phần phát âm học sinh sẽ được cho 10 nhóm từ, mỗi nhóm từ của đề thi sẽ gồm có 4 từ loại, các em cần chọn ra từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại, các em chỉ cần tìm ra và chọn một đáp án chính xác trong bốn đáp án A, B, C, D.

Tài liệu thường xem cùng

Bình luận bằng Facebook

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Chuyên trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng năm 2015Tải ngay

/ 0