Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 13 năm 2016 - 2017

Bài tập đầu tiên trong đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 13 năm 2016 - 2017 là dạng bài về sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần, đề thi Violympic Toán lớp 2 sẽ cung cấp 20 phép toán cộng trừ hoặc gợi ý hiệu của 100 và 48, tổng của 38 và 8, các em cần tính toán ra đáp án rồi mới sắp xếp thì sẽ không bị nhầm lẫn.

meocon

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 1,022 Loại file:

Tải tài liệu


Tải file .pdf

Tài liệu thường xem cùng

Bình luận bằng Facebook

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 13 năm 2016 - 2017Tải ngay

/ 0