Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm học 2016 - 2017 giúp các củng cố kiến thức về số tự nhiên, số thập phân, phân số, phép toán cộng, trừ, nhân, chia, đề thi Violympic Toán lớp 5 còn đề cập đến nhiều dạng bài khác nhau như tìm một số theo yêu cầu của đề bài, tìm hiệu hai số, số thứ ba, số thứ nhất, đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng.

meocon

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 1,087 Loại file:

Tải tài liệu


Tải file .pdf

Tài liệu thường xem cùng

Bình luận bằng Facebook

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm học 2016 - 2017Tải ngay

/ 0