Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm học 2016 - 2017 giúp các củng cố kiến thức về số tự nhiên, số thập phân, phân số, phép toán cộng, trừ, nhân, chia, đề thi Violympic Toán lớp 5 còn đề cập đến nhiều dạng bài khác nhau như tìm một số theo yêu cầu của đề bài, tìm hiệu hai số, số thứ ba, số thứ nhất, đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng.

meocon

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 1,087 Loại file:

Tải tài liệu


Tải file .pdf

Thông tin tài liệu

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm học 2016 - 2017

18/03/2018

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm học 2016 - 2017 có cấu trúc gồm ba bài tập làm tìm cặp giá trị bằng nhau, đập dế và mười hai con giáp với 21 câu hỏi bao gồm cả cơ bản và nâng cao, đề thi Violympic Toán lớp 5 cũng cung cấp phần đáp án kèm theo để học sinh dễ dàng đối chiếu kết quả bài làm sau khi hoàn thành xong đề thi để biết số điểm mà mình đạt được.

Tài liệu thường xem cùng

Bình luận bằng Facebook

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm học 2016 - 2017Tải ngay

/ 0