Điểm sáng tạo về quan điểm cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc nêu rõ: Mọi cuộc cách mạng muốn thắng lợi phải đi theo con đường của cách mạng vô sản. Đó cũng chính là minh chứng hùng hồn cho sự thất bại của các phong trào yêu nước những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Dưới đây là 5 luận điểm về cách mạng giải phóng dân tộc của chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng, nhà nước và nhân dân ta tuyệt đối tuân thủ qua mọi thời kỳ.

vakao

Số trang: 5 Lượt xem: 300 Lượt tải: 88 Loại file:

Tải tài liệu Xem trực tuyến

Tài liệu thường xem cùng

 • Tieu luan Tu tuong Ho Chi Minh ve van de dan chu

  Nội dung của tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ sẽ gồm có 2 chương, trong đó chương đầu tiên nêu quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ, chương thứ hai của tiểu luận là vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh vào nền dân chủ nước ta hiện nay, mỗi chương sẽ có những nội dung nhỏ hơn để làm rõ đề tài mà tiểu luận đặt ra ở phần mở đầu.
  Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ

  03,869

 • Mot so cau hoi ve tu tuong Ho Chi Minh

  Một số câu hỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm nhiều dạng câu hỏi và các kiến thức bám sát chương trình học, các bạn sinh viên có thể tham khảo cũng như luyện làm để hệ thống và củng cố kiến thức. Một số câu hỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh cũng cung cấp phần đáp án cụ thể và chi tiết để các bạn sau khi hoàn thành có thể đối chiếu đáp án.
  Một số câu hỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh

  02,840

 • Tu tuong cua HCM trong viec xay dung dang

  Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng " Đảng có vững cách mạng mới thành công" và với Người, xây dựng Đảng là nhiệm vụ tất yếu, gắn liền với sự tồn tại của Đảng và Đảng còn hoạt động còn cần phải tổ chức xây dựng và chỉnh đốn. Bác đã quan niệm, xây dựng Đảng phải xây dựng toàn diện trên các mặt, từ tư tưởng, lý luận, chính trị, về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, về đạo đức. Đối với những người sắp kết nạp Đảng và chuẩn bị làm đơn xin vào đảng thì đây là tài liệu quan trọng. không chỉ có ý nghĩa ở quá khứ mà còn là kim chỉ nam soi đường cho những người làm công tác xây dựng Đảng ở cả hiện tại và tương lai.
  Tư tưởng của HCM trong việc xây dựng Đảng

  21

 • Quan diem doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la muc tieu ly tuong cua dang dan toc ta60 trang

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là lựa chọn đúng đắn cho Đảng, nhà nước và nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển. Trong bản Tuyên ngôn độc lập, chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do". Bác Hồ là vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người mang nền văn minh nhân loại và đánh tan nhiều bè lũ ngoài xâm. Đi vào sử sách và được đưa vào chương trình giảng dạy, những tư tưởng đạo đức cách mạng của người sẽ luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động cũng như tìm kiếm những Đảng viên trẻ đầy năng lực và nhiệt huyết.
  Quan điểm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu,lý tưởng của Đảng & dân tộc ta

  629165

Bình luận bằng Facebook

Điểm sáng tạo về quan điểm cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí MinhTải ngay

/ 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5