Điều lệ mẫu Hợp tác xã Nông nghiệp

Mô hình hợp tác xã là khái niệm không còn xa lạ chỉ tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu do ít nhất 7 thành viên thành lập, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất để có thể đáp ứng được nhu cầu chung của các thành viên trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng trong quản lý, để hiểu sâu hơn về hình thức kinh tế này, mời các bạn tham khảo điều lệ mẫu hợp HTX Nông nghiệp qua bài viết ngay sau đây.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 4,637 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Điều lệ mẫu Hợp tác xã Nông nghiệp

15/08/2017

Điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp được chia thành 7chương, mỗi chương lại có nội dung khác nhau để giúp người đọc có thể có được những hiểu biết sâu hơn về mô hình hợp tác xã này. Trong đó, điều lệ mẫu quy định rõ các nội dung hoạt động chính của hợp tác xã nông nghiệp, điều kiện trở thành xã viên, tài sản, tài chính của hợp tác xã, các điều khoản thi hành....để các xã viên có thể nắm bắt và thực hiện đầy đủ.
dieu le mau hop tac xa nong nghiep

Điều lệ mẫu Hợp tác xã Nông nghiệp

Sau đây là những nội dung tóm tắt Điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Trong chương này cung cấp các thông tin chính như sau:

Điều 1: Định nghĩa Hợp tác xã Nông nghiệp.

Điều 2: Phạm vi áp dụng của Điều lệ mẫu.

Điều 3: Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp.

Điều 4: Các quyền của HTX Nông nghiệp.

Điều 5: Nghĩa vụ HTX Nông nghiệp.

Điều 6: Thành lập và đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã nông nghiệp.

Điều 7: Hợp nhất và chia tách Hợp tác xã Nông nghiệp.

Điều 8: Tham gia Liên hiệp hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã.

Điều 9: Giải thể Hợp tác xã Nông nghiệp.

Điều 10: Tuyên bố phá sản đối với Hợp tác xã Nông nghiệp.

CHƯƠNG II: TÊN, BIỂU TƯỢNG, TRỤ SỞ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

Điều 11: Tên, biểu tượng và trụ sở Hợp tác xã Nông nghiệp.

Điều 12: Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Hợp tác xã Nông nghiệp có thể có những hoạt động.

CHƯƠNG III: XÃ VIÊN

Điều 13: Điều kiện trở thành xã viên

Điều 14: Các quyền của xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp.

Điều 15: Các nghĩa vụ của xã viên hợp tác xã Nông nghiệp.

Điều 16.- Chấm dứt tư cách xã viên.

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

Điều 17: Đại hội xã viên.

Điều 18: Đại hội xã viên thảo luận và quyết định những vấn đề.

Điều 19: Quy định về số lượng đại biểu và biểu quyết trong Đại hội xã viên.

Điều 20: Triệu tập Đại hội xã viên.

Điều 21: Ban quản trị.

Điều 22: Tiêu chuẩn thành viên Ban quản trị.

Điều 23: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản trị.

Điều 24: Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp.

Điều 25: Ban kiểm soát.

Điều 26: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Điều 27: Các đội, tổ và các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn trong Hợp tác xã nông nghiệp.

Điều 28: Tổ chức Đảng và đoàn thể trong Hợp tác xã.

CHƯƠNG V: TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

Điều 29: Vốn hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp.

Điều 30: Vốn điều lệ của Hợp tác xã nông nghiệp.

Điều 31: Vốn góp của xã viên.

Điều 32: Trả lại vốn góp.

Điều 33: Quỹ của Hợp tác xã nông nghiệp.

Điều 34: Tài sản của Hợp tác xã nông nghiệp.

Điều 35: Xử lý tài sản và vốn của Hợp tác xã nông nghiệp khi giải thể.

Điều 36: Tiền công trong Hợp tác xã nông nghiệp.

Điều 37: Phân phối lãi hàng năm.

Điều 38: Xử lý lỗ hàng năm.

CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 39: Khen thưởng:

Điều 40: Xử lý vi phạm

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41: Xây dựng, sửa đổi Điều lệ Hợp tác xã nông nghiệp:

Các hợp tác xã có thể căn cứ bảo các chương, điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp để xây dựng Điều lệ cụ thể, nếu có sửa đổi, bồ sung điều lệ, cần có sự thông qua của Đại hội xã viên và cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Điều lệ HTX Nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày HTX nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Điều lệ mẫu áp dụng với các HTX Nông nghiệp ở nông thôn.

- HTX Nông nghiệp có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng khi có đủ 7 thành viên trở lên. Xã viên tự đóng góp vốn, chịu trách nhiệm với các khoản nợ, có dấu riêng, có điều lệ tổ chức và hoạt động riêng.

- Các HTX Nông nghiệp có hình thức, tên gọi khác nhau.

Tài liệu thường xem cùng

 • Mau dieu le cong ty TNHH

  Mẫu điều lệ công ty TNHH là một trong số những điều lệ của công ty được lập ra dựa vào những căn cứ của luật doanh nghiệp dành cho tất cả những cơ sở hay các công ty TNHH mới được thành lập. Điều lệ công ty TNHH với tất cả những nội dung cũng như các điều khoản hay các hoạt động của công ty cũng như những điều khoản để tiến hành thực hiện những quy định của cơ quan doanh nghiệp để đạt hiệu quả nhất cũng như nắm được những yêu cầu và trách nhiệm của các doanh nghiệp. Mẫu điều lệ công ty TNHH được Taingon.net tổng hợp và cập nhật những thông tin mới mẻ và hữu ích nhất các bạn cùng tham khảo dưới đây.
  Mẫu điều lệ công ty TNHH

  044,978

 • Mau hop dong hop tac kinh doanh5 trang

  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh dùng trong lĩnh vực kinh doanh nếu như bạn đang muốn hợp tác, làm ăn chung với một cá nhân, doanh nghiệp nào đó thì có thể dùng tới mẫu văn bản này. Hợp tác nhìn chung có rất nhiều dạng có thể là góp vốn, có thể là góp của, có thể là góp công hoặc đóng góp nguồn nhân lực...tùy vào yêu cầu và sự thỏa thuận giữa hai bên mà sẽ có mẫu hợp đồng phù hợp nhất.
  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

  466144

 • Hop dong cong tac vien4 trang

  Hợp đồng cộng tác viên là một trong số những mẫu hợp đồng lao động được Taingon.net tổng hợp và cập nhật mới nhất dành cho các đối tượng lao động là công tác viên tại các công ty cũng như các doanh nghiệp. Hợp đồng cộng tác viên sẽ giúp cho các cơ quan doanh nghiệp cũng như người lao động có những cam kết khi tham gia lao động để yên tâm hơn về những quyền lợi cũng như các công việc mà mình đang làm.
  Hợp đồng cộng tác viên

  1,129106

 • Mau dieu le cong ty co phan 2016

  Mẫu điều lệ công ty cổ phần 2016 là văn bản hành chính rất quan trọng, giúp cho các doanh nghiệp, công ty quản lý và điều hành từng hoạt động của mình trong suốt quá trình phát triển. Taingon.net cung cấp mẫu điều lệ công ty cổ phẩn để các công ty dễ dàng hình dung được một mẫu điều lệ công ty cần có nội dung như thế nào, chữ ký của ai để soạn thảo sao cho chuẩn xác nhất. Bạn có thể tải mẫu bản điều lệ công ty cổ phần về và thay đổi hoặc bổ sung các quy định phù hợp với thực tế của công ty nhưng không được trái quy định của pháp luật.
  Mẫu điều lệ công ty cổ phần 2016

  027,540

Bình luận bằng Facebook

Điều lệ mẫu Hợp tác xã Nông nghiệpTải ngay

/ 0