Đăng kí kinh doanh cho công ty TNHH 1 thành viên

Tiến hành đăng kí kinh doanh cho công ty TNHH 1 thành viên là thủ tục đăng kí kinh doanh cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành đi vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật của nhà nước. Các doanh nghiệp mới có thể tham khảo mẫu đăng kí kinh doanh cho công ty TNHH 1 thành viên của chúng tôi dưới đây.

hoamuongbien

Số trang: 5 Lượt xem: 105 Lượt tải: 14 Loại file:

Tải tài liệu Xem trực tuyến

Thông tin tài liệu

Đăng kí kinh doanh cho công ty TNHH 1 thành viên

26/12/2016

Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên cũng giống như hình thức đăng kí kinh doanh công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.... đều cần phải có cơ sở pháp lý cũng như tuân theo những trình tự thủ tục nhất định. Để giúp cho các bạn đọc giả dễ dàng, tránh được những khó khăn bước đầu trong quá trình tiến hành đăng kí kinh doanh, Taingon.net xin cung cấp tới bạn đọc mẫu đăng kí kinh doanh mới nhất :
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐKKD CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh...............................................................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ…………

Chức danh:.....................................................................................................................

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:.......................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: .................................................................

....................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................

Số giấy chứng thực cá nhân:....................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ....................................................................
....................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:
....................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ................................................................

Email: .............................................. Website: .........................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa ) ……………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
....................................................................................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):....................................................................................

2 Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa)

...............................................................................................................................

.................................................................................................................................
Đối với chủ sỡ hữu là cá nhân:

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:..............................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...............................

Số giấy chứng thực cá nhân:..............................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ...........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................................

Chỗ ở hiện tại:............................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ......................................................

Email:..............................................Website: ...........................................

Đối với chủ sở hữu là tổ chức chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số:.............................

Do:.....................................................................cấp ngày:........../....../...............

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax:..........................................

Email:........................................................... Website:....................................

Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty):...........................
....................................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................

Điện thoại: .................................................... Fax: ....................................

Email: ........................................................... Website: .....................

4. Ngành, nghề kinh doanh:

STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành
kinh tế quốc dân)

5. Vốn điều lệ: .....................................................................................

6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp
định):.....................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:..................................................................

9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:.........................................................................

10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:......................................................................
Tôi cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực
của nội dung đăng ký kinh doanh.
......, ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)
Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

Xem thêm

giấy đề nghị đăng kí kinh doanh, đăng kí kinh doanh

Tài liệu thường xem cùng

 • Mau giay de nghi dKKD thanh lap cong ty TNHH 1 thanh vien2 trang

  Mẫu giấy đề nghi đăng kí kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên là văn bản quy phạm pháp luật mà mỗi doanh nghiệp khi đi vào hoạt động đều phải hoàn thiện. Mẫu văn bản giấy đề nghị ĐKKD công ty TNHH 1 thành viên của chúng tôi được trình bày theo quy định do vậy có tính hiệu lực cao dễ dàng triển khai cũng như áp dụng ở mỗi doanh nghiệp.
  Mẫu giấy đề nghị ĐKKD thành lập công ty TNHH 1 thành viên

  6320

 • Ho so thanh lap cong ty tnhh 2 thanh vien3 trang

  Mẫu hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên được trình bày khoa học rõ ràng, theo quy định pháp luật nhà nước. Mẫu hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên rất dễ dàng thực hiện bạn có thể tham khảo mẫu của chúng tôi dưới đây việc hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.
  Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

  20465

 • Giay de nghi dang ki kinh doanh cong ty TNHH 2 thanh vien2 trang

  Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên la những thông tin được trình bày một cách khoa học rõ ràng theo quy định của pháp luật với hiệu lực cao. Khi các doanh nghiệp tiến hành kê khai đơn theo mẫu đề nghi đăng kí kinh doanh này sẽ giúp cho các văn bản được trở nên đúng pháp luật, việc đăng kí kinh doanh sẽ trở nên đơn giản dễ dàng thuận tiện hơn bao giờ hết.
  Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

  13235

 • dang ky kinh doanh cong ty TNHH mot thanh vien2 trang

  Tham khảo mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên nếu như bạn đang có ý định thành lập công ty nhé. Mẫu đơn này phải bao gồm đầy đủ những thông tin như tên công ty, tên viết tắt, mô hình tổ chức công ty, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ...Bạn có thể tham khảo mẫu đơn và tải miễn phí về để sử dụng nếu như có ý định thành lập công ty TNHH bạn nhé. Ngoài ra bạn cũng nên tham khảo và tải mẫu đơn đăng ký kinh doanh để tham khảo và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo trước khi quyết định thành lập doanh nghiệp.
  Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

  50979

Bình luận bằng Facebook

Đăng kí kinh doanh cho công ty TNHH 1 thành viên Tải ngay

/ 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5