Trắc nghiệm vui: Tỉ lệ sống sót của bạn là bao nhiêu?

Thời gian: 60 phút Số lượt trắc nghiệm: 3,832

Trắc nghiệm vui: Tỉ lệ sống sót của bạn là bao nhiêu? sẽ đưa ra một tình huống bạn bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm và cơ hội sống sót của bạn cao hay thấp tùy theo sự phán đoán và lựa chọn của bạn, trắc nghiệm vui: tỉ lệ sống sót của bạn là bao nhiêu? giúp bạn giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mệt nhoài đồng thời cũng thể hiện khả năng sáng tạo và tư duy của bạn, hãy cân nhắc khi lựa chọn đáp án.
Bạn bị mang đến một nơi, chỗ đó có 3 phòng, bạn phải đi vào trong một căn phòng, bạn cũng không thể mang theo những thứ khác vả lại bạn bị nhốt trong đó một ngày! Trạng thái trong ba căn phòng này là:
Đố vui: Tỉ lệ sống sót của bạn là bao nhiêu?
1. Kẻ thù của bạn, hắn đang cầm một con dao, muốn giết bạn.
2. Một con sư tử một tháng rồi không có ăn gì.
3. Ở một nơi đang cháy có nhiều xăng và oxy.
Nếu như là bạn, bạn sẽ chọn đi vào căn phòng nào?

Bình luận bằng Facebook