Đơn đăng ký kinh doanh

Đơn đăng kí kinh doanh là mẫu đơn mà mỗi doanh nghiệp nào trong quá trình tiến hành xây dựng doanh nghiệp đều cần phải hoàn thành, tuân thủ theo những trình tự cũng như quy định của pháp luật nhà nước. Nếu bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp những lại chưa biết những thủ tục cần có là gì, thì taingon.net sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu đơn ngay sau đây :
 

vitikal

Số trang: 3 Lượt xem: 73 Lượt tải: 29 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Đơn đăng ký kinh doanh

16/02/2018

Mẫu đỡn đăng kí kinh doanh Taingon.net mang tới là mẫu đơn chuẩn chính xác và khoa học nhất, mời bạn đọc cùng tham khảo :  
Mẫu MĐ-2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội


Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .......................................................... Nam/Nữ
Chức danh: ...................................................................................................................
Sinh ngày: ........./........../.................... Dân tộc:............................. Quốc tịch: .............
………………………………..
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .......................... .... .... .... .... .... .... .... .... .
Ngày cấp: .........../.... ..../. .............. Nơi cấp: ..................... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ......................................................................................
...........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Điện thoại:.................................................. .... Fax...........................................................
Email:....................................................Website:...............................................................
Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau:

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................................
...........................................................................................................................................
Tên giao dịch: ......................................................................................... ..... ..... ..... ..... .
Tên viết tắt: ........................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................
............................................................................................................................................
Điện thoại: ..... ................................... Fax: .......................................................................
Email:....................................................Website:................................................................
3. Ngành, nghề kinh doanh ................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................
-Tổng số: ............................................................................................................................
- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.
5. Tên, địa chỉ chi nhánh:
.............................................................................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:
............................................................................................................................................. ........
......................................

Tôi và các thành viên cam kết:
- Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp;
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh
doanh.
......, ngày .......tháng.......năm .....
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)
Kèm theo đơn:
- ....................................
- ....................................
- ....................................

Tài liệu thường xem cùng

 • don dang ky kinh doanh cty TNHH mot thanh vien2 trang

  Bạn đang có nhu cầu đăng kí kinh doanh công ty TNHH một thành viên nhưng lại chưa biết thủ tục như thế nào, với những cải cách trong luật doanh nghiệp trong thời gian gần đây thủ tục thành lập doanh nghiệp đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều với hình thức công ty TNHH 1 thành viên hay là công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân.... đều có thể dễ dàng hoàn thiện nhanh chóng
  Đơn đăng ký kinh doanh cty TNHH một thành viên

  13235

 • don dang ky kinh doanh cong ty co phan2 trang

  Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình hoạt động cũng như tạo nên giá trị doanh nghiệp đối với khách hàng. Nếu như công ty TNHH 1 thành viên là do một người đứng ra đầu tư và trực tiếp quản lý thì công ty cổ phần là sự góp vốn làm ăn của nhiều cổ đông. Trong tất cả các lĩnh vực, khi có những ý tưởng độc đáo và muốn triển khai thực tế, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh tại các cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy phép. Đây là thủ tục bắt buộc tạo cơ sở tiền đề cho mọi hoạt động cũng như được pháp luật bảo vệ.
  Đơn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

  970196

 • Bieu mau don dang ki kinh doanh3 trang

  Biểu mẫu " Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên"
  Biểu mẫu đơn đăng kí kinh doanh

  18145

 • don dang ky kinh doanh doanh nghiep tu nhan2 trang

  Đơn đăng kí kinh doanh doanh nghiệp tư nhân  đang là loại hình doanh nghiệp được lựa chọn ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Mẫu đơn đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân được cung cấp bởi cơ quan tiến hành đăng ký, mọi thủ tục tiến hành đăng ký kinh doanh đều phải tuân theo trình tự, thủ tục pháp luật của nhà nước để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng
  Đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

  24966

Bình luận bằng Facebook

Đơn đăng ký kinh doanhTải ngay

/ 3