Đơn xin cấp giấy xác nhận

Thủ tục đơn xin cấp giấy xác nhận không có Quốc tịch Việt Nam dùng trong trường hợp chứng minh không có quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch vào một nước khác theo yêu cầu của nước sở tại. Cụ thể mẫu đơn trình bày đơn xác nhận tạm trú không có quốc tịch Việt Nam được trình bày cụ thể rõ ràng bên dưới mời bạn có thể tham khảo

huuhoang

Số trang: 3 Lượt xem: 206 Lượt tải: 22 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Đơn xin cấp giấy xác nhận

06/01/2016

Taingon.net mang tới cho các bạn đọc giả mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận mới nhất, làm tài liệu tham khảo khi nào bạn có nhu cầu làm đơn xin cấp giấy xác nhận không có quốc tích Việt Nam thì có thể dùng để tham khảo, mời bạn đọc cùng theo dõi :
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN
KHÔNG CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Dùng trong trường hợp cha mẹ xin cho con
chưa thành niên dưới 15 tuổi)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Chúng tôi là:

Họ và tên chồng (1):..................................... Họ và tên vợ (1):.....................................
...................................................................... ......................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:................................ Ngày, tháng, năm sinh:................................
...................................................................... ......................................................................
Nơi sinh:....................................................... Nơi sinh:.......................................................
Quê quán...................................................... Quê quán......................................................
Dân tộc:...............................Quốc tịch......... Dân tộc:...............................Quốc tịch.........
Nghề nghiệp: ............................................... Nghề nghiệp: ...............................................
Nơi làm việc: ............................................... Nơi làm việc: ...............................................
Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay tại Việt Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay tại Việt
Nam:............................................................... Nam:...............................................................
....................................................................... .......................................................................
....................................................................... ........................................................................
. Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):..........
(3):.......... ......................................................................
...................................................................... Số:................................................................
Số:................................................................ Cấp tại: .......................................................
Cấp tại: ....................................................... Ngày.........tháng........năm............................
Ngày.........tháng........năm............................ Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm.......
Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm.......

Tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan xem xét, cấp cho các con chưa đến tuổi thành
niên của chúng tôi Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam.
Họ và tên con thứ nhất
(1):..................................................................................................
Giới
tính .................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ..........................................................................................................
Nơi
sinh:.................................................................................................................................
Dân tộc........................... Quốc
tịch....................................................................................................................................
Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay tại Việt Nam
(2)......................................................................................................................................
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.....................................................................................
Số:.....................................................................................................................................
Cấp tại: ............................, ngày.........tháng........năm..........................................................
Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm................................................................................
Họ và tên con thứ hai (1):.....................................................................................................
.Giới
tính ....................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ..........................................................................................................
Nơi
sinh:.................................................................................................................................
Dân tộc........................... Quốc
tịch.................................................................................................................................


Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay tại Việt Nam
(2).....................................................................................................................................
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):...................................................................................
Số:..................................................................................................................................
Cấp tại: ............................, ngày.........tháng........năm.........................................................
Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm...........................................................................
Họ và tên con thứ ba (1):.................................................................................................
Giới
tính .................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ..........................................................................................................
Nơi
sinh:.................................................................................................................................
Dân tộc........................... Quốc
tịch.......................................................................................
Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay tại Việt Nam
(2)...............................................................
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):..................................................................
Số:.............................................................................................................................
Cấp tại: ............................, ngày.........tháng........năm..............................................
Có giá trị đến ngày....... tháng....... năm.................................................................
Mục đích xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam
(4)......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước
phápluật Việt Nam về lời khai của mình.
Giấy tờ kèm theo: ..., ngày ... tháng ... năm
-................................ Người làm đơn
-................................ (Ký và ghi rõ họ tên)
-................................


Chú thích:
(1) Viết chữ in hoa
(2) Ghi rõ xã (phường/thị trấn), huyện (quận/thành phố, thị xã thuộc tỉnh), tỉnh, thành
phố theo nơi đăng ký thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú thì ghi
theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú...”
(3) Ghi rõ loại giấy tờ gì?
(4) Ghi rõ mục đích xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam.

Tài liệu thường xem cùng

 • don xin cap giay chung nhan

  Đơn xin cấp giấy chứng nhận là mẫu đơn được sử dụng thay cho văn bằng tốt nghiệp, được sử dụng để chứng nhận việc đã tốt nghiệp THCS hoặc THPT của học sinh do sở giáo dục và đào tạo cung cấp. Các bạn có thể tham khảo đơn xin cấp giấy chứng nhận đầy đủ dưới đây để sử dụng khi có nhu cầu.
  Đơn xin cấp giấy chứng nhận

  01,646

 • Mau giay xac nhan1 trang

  Mẫu giấy xác nhận được xây dựng nội dung ở trên cấu trúc chuẩn, đáp ứng được mọi yêu cầu sử dụng của mỗi doanh nghiệp cơ quan tổ chức, áp dụng dễ dàng để có được mẫu xác nhận này của chúng tôi, hãy cùng tham khảo nhé.
  Mẫu giấy xác nhận

  8,087419

 • don xin xac nhan1 trang

  Tham khảo mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương mà chúng tôi mới cập nhật. Nếu đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự nhưng do hoàn cảnh đặc biệt như mẹ già, hoặc bạn là con trai duy nhất...bạn có thể xin đơn xác nhận của địa phương để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều mẫu đơn khác có tại TaiNgon.net như đơn xin xác nhận hộ nghèo, đơn xin xác nhận tạm trú hay đơn xác nhận hộ khẩu cũng là những biểu mẫu văn bản hành chính mới được cập nhật nếu bạn đọc có nhu cầu.
  Đơn xin xác nhận

  69055

 • Mau xac nhan nhap phe lieu2 trang

  Mẫu đơn cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập phế liệu được xây dựng dựa trên những tài liệu tham khảo của bộ tài nguyên và môi trường phê duyệt do vậy có hiệu lực ban hành. Mẫu giấy xác nhận được trình bày khoa học cụ thể rõ ràng mang tới hiệu quả phê duyệt cao, cùng tham khảo mẫu thông tin mà chúng tôi cung cấp ngay sau đây nhé :
  Mẫu xác nhận nhập phế liệu

  89366

Bình luận bằng Facebook

Đơn xin cấp giấy xác nhậnTải ngay

/ 3