Giới thiệu

Nắm được nhu cầu người dùng tải tài liệu, TaiNgon.Net đã được xây dựng. Sau 1 năm ra đời TaiNgon.Net đã có hơn 1.000.000 tài liệu, giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm và tải về máy tính hoặc xem trực tiếp trên Website.

Mục tiêu của TaiNgon.Net là xây dựng tài liệu phong phú nhưng phải là những tài liệu có giá trị cho người dùng như nhiều Website chia sẻ tài liệu hiện nay.

TaiNgon.Net mong nhận được những đóng góp của người dùng để Website ngày càng trở nên hữu ích hơn