Hợp đồng bảo lãnh

Có thể hiểu nôm na hợp đồng bảo lãnh là hợp đồng mà trong đó có ghi rõ những việc bên B hứa, cam kết sẽ làm cho bên A mà bên A không làm được. Trong hợp đồng này có ghi rõ những điều khoản, điều lệ, thông tin quan trọng như tên, địa chỉ cơ quan, công việc cụ thể mà bên B sẽ làm, thời gian làm...Ngoài mẫu hợp đồng bảo lãnh bạn nên tham khảo thêm một số tài liệu khác như mẫu hợp đồng cho vay tiền, hợp đồng thời vụ, đơn dự thầu...

hoasua

Số trang: 9 Lượt xem: 260 Lượt tải: 85 Loại file:

Tải tài liệu

Xem thêm

hợp đồng mẫu, các lọai hợp đồng, cách viết hợp đồng, tài liệu hợp đồng, hợp đồng bảo lãnh

Tài liệu thường xem cùng

 • Hop dong bao lanh tai san la bat dong san

  Hợp đồng bảo lãnh tài sản là bất động sản là hợp đồng kí kết giữa ba bên là bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh, do đó các điều khoản được đưa ra cần phải chi tiết và hình thức trình bày rõ ràng, khoa học. Hợp đồng bảo lãnh tài sản là bất động sản cũng là hợp động tự nguyện nên các bên sau khi thống nhất cần phải kí xác nhận.
  Hợp đồng bảo lãnh tài sản là bất động sản

  0108

 • Hop dong bao lanh phat hanh trai phieu

  Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu là văn bản kí kết giữa cơ quan phát hành trái phiếu và tổ chức bảo lãnh chính về các điều khoản liên quan đến mã trái phiếu, mệnh giá trái phiếu... Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu này căn cứ vào bộ luật dân sự, nghị định của chính phủ về phát hành trái phiếu, thông tư của bộ tài chính, đơn đăn gkys tổ chức bảo lãnh chính.
  Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu

  044

 • Mau hop dong the chap tai san cho khoan vay duoc Chinh phu bao lanh

  Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về các nội dung thông tin cần có trong hợp đồng đúng với quy định. Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh có thể được bổ sung các điều khoản hoặc sửa đổi tùy theo tình hình thực tế của việc kí kết.
  Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

  0110

 • Mau bao lanh thuc hien hop dong

  Mẫu bão lãnh thực hiện hợp đồng là biểu mẫu dùng để bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng, có nghĩa là bên bán sẽ phải bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng bằng một khoản tiền xác định nào đó để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng với bên mua. Bạn có thể tham khảo mẫu bão lãnh thực hiện hợp đồng tại Taingon.net hoặc có thể tải về để sử dụng khi cần thiết.
  Mẫu bão lãnh thực hiện hợp đồng

  08,365

Bình luận bằng Facebook

Hợp đồng bảo lãnhTải ngay

/ 9