Hợp đồng đại diện mới nhất

Hợp đồng đại diện là một loại hợp đồng được quy định trong luật pháp Việt Nam, trong đó, người đại diện sẽ thực hiện những nhiệm vụ, công việc nhân danh đại diện, thực hiện những giao dịch dân sự trong phạm vi hợp đồng đại diện quy định. Hợp đồng đại diện còn là khái niệm khá mới mẻ với nhiều người và mang những tính chất pháp lý, vì vậy, bạn hãy am hiểu đầy đủ để tránh được những hành vi trái với quy định của pháp luật.

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 0 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Hợp đồng đại diện mới nhất

03/02/2018

Người đại diện sẽ được nhân danh đại diện thực hiện những công việc mà hằng ngày trong phạm vi xử lý của bên đại diện, những công việc đó sẽ được quy định rõ ràng trong hợp đồng để người đại diện có thể nắm bắt được và thực hiện đầy đủ nhất. Trong pháp luật quy định về hoạt động thương mại, luật pháp về đại diện là một phần quan trọng, giúp hoàn thiện hơn về luật thương mại đang lưu hành hiện nay. Hợp đồng đại diện sẽ là cơ sở pháp lý đảm bảo được quyền lợi cho người được đại diện và nội dung đại diện.
hop dong dai dien moi nhat

Hợp đồng đại diện mới nhất


Sau khi ký hợp đồng đại diện, người đại diện theo pháp luật sẽ có một vai trò quan trọng đối với việc điều hành hoạt động của một doanh nghiệp, công ty như điều hành kinh doanh, thực hiện các động tổ chức, quản lý nhân sự, quản lý và sử dụng tài khoản, con dấu pháp lý của doanh nghiệp. Hợp đồng chính thức có giá trị pháp lý nếu như có xác nhận cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép chứng nhận người đại diện, bên cạnh đó, người đại diện cần phải là người có trình độ chuyên môn, giữ những chức vụ quan trọng trong công ty, có kinh nghiệm thực tế, am hiểu về ngành nghề kinh doanh, am hiểu về luật pháp, luật người đại diện. Nếu như thay đổi người đại diện phải có thông báo thay đổi người đại diện cụ thể mà phải có sự xác nhận của những cơ quan có thẩm quyền luật pháp.

Các công ty, doanh nghiệp có thể có một hay nhiều người đại diện và cần có quy định cụ thể về số lượng và các chức danh quản lý của từng người đại diện; quy định quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của những người đại diện. Mỗi doanh nghiệp phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật và người đại diện sẽ là người chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã được ủy quyền, ngoài ra, trong một số trường hợp, Tòa án có thẩm quyền chị định rõ ràng một người đại diện trong quá trình thực hiện tố tụng tại Tòa.

Hợp đồng đại diện quy định trách nhiệm của người đại diện bao gồm thực hiển những quyền và nhiệm vụ được ghi trong hợp đồng một cách trung thực, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp dựa trên quy định của pháp luật, không lạm dụng chức quyền để thực hiện những hành vi sử dụng tài sản của doanh nghiệp để phục vụ cho lợi ích của cá nhân. Bên cạnh đó, người đại diện theo pháp luật phải tự chịu trách nhiệm cá nhân nếu như việc thiệt hại tài sản của doanh nghiệp có liên quan đến phạm vi trách nhiệm của người đại diện đã quy định trong mẫu hợp đồng đại diện được ban hành kèm theo.

Tài liệu thường xem cùng

 • Hop dong van chuyen moi nhat21 trang

  Quá trình di chuyển hàng hóa, người bằng những phương tiện giao thông từ địa điểm này đến địa điểm khác được gọi chung là vận chuyển và nếu như một bên cung cấp dịch vụ vận chuyển và bên cần vận chuyển hợp tác, làm việc với nhau sẽ cần sử dụng đến hợp đồng vận chuyển để quy định các quyền, nghĩa vụ của cả hai bên trong việc tham gia hợp tác. Hợp đồng vận chuyển sẽ được thiết lập ngay sau khi bên cung cấp dịch vụ vận chuyển và bên sử dụng dịch vụ đã có thỏa thuận và đi đến những thống nhất chung, đảm bảo quyền lợi cho mình.
  Hợp đồng vận chuyển mới nhất

  182

 • Mau gia han hop dong moi nhat

  Mẫu gia hạn hợp đồng là một trong số những hợp đồng được ký kết với mục đích giúp gia hạn hợp đồng để đảm bảo không có bất cứ những vấn đề gì phát sinh hay sảy ra mâu thuãn trong quá trình thực hiện hợp đồng. Mẫu gia hạn hợp đồng được thành lập sau khi hai bên có những thỏa thuận cũng như đồng ý và thống nhất ký kết để phục vụ cho nhu cầu công việc được dễ dàng và hiệu quả hơn. Mẫu gia hạn hợp đồng được cập nhật và tổng hợp mới nhất trên Taingon.net mời các bạn cùng tham khảo.
  Mẫu gia hạn hợp đồng mới nhất

  037,019

 • Mau hop dong dau thau moi nhat

  Đấu thầu sẽ giúp các chủ đầu tư có thể tìm được những nhà thầu phù hợp với dự án của mình, có thể đáp ứng được tất cả các yếu tố, quy định đưa ra, qua đó, hợp đồng đấu thầu sẽ được thiết lập hợp đồng đấu thầu để làm căn cứ văn bản quy định về sự hợp tác giữa bên chủ đầu tư và bên đấu thầu. Sau khi có hợp đồng đấu thầu, các bên tham gia sẽ thực hiện những trách nhiệm của mình đồng thời sẽ được hưởng một số quyền lợi được thỏa thuận trong hợp đồng.
  Mẫu hợp đồng đấu thầu mới nhất

  07,135

 • Mau du thao hop dong moi nhat

  Trước khi ký hợp đồng, các cơ quan, doanh nghiệp nên dự thảo trước hợp đồng để văn bản hóa những nguyện vọng cũng như những dự liệu mà đối tác mong muốn trước khi đàm phán để đảm bảo được tính chặt chẽ của hợp đồng, giúp cho việc ký kết hợp đồng được suôn sẻ hơn, vì vậy, bài viết này sẽ giới thiệu mẫu dự thảo hợp đồng mới nhất để các bạn có thể tham khảo và sử dụng.
  Mẫu dự thảo hợp đồng mới nhất

  04,392

Bình luận bằng Facebook

Hợp đồng đại diện mới nhấtTải ngay

/ 0