Hợp đồng gia sư

Hợp đồng gia sư là biểu mẫu được lập giữa bên cung cấp gia sư và bên có nhu cầu thuê gia sư để ghi chép lại các thỏa thuận về việc thuê gia sư, thời gian học, lịch học cũng như các thỏa thuận về thù lao và phương thức thanh toán. Các bạn có thể tham khảo cụ thể mẫu hợp đồng gia sư dưới đây để nắm được nội dung chi tiết.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 843 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Hợp đồng gia sư

29/10/2017

Khi thỏa thuận ký kết hợp đồng gia sư thì hai bên cần phải ghi rõ các thông tin cá nhân cua rmình để làm căn cứ xác minh thông tin. Bao gồm các thông tin về họ tên, tuổi tác, địa chỉ thường trú và số điện thoại liên hệ. Tiếp đến các bên cần ghi rõ các nội dung thỏa thuận về môn học cần gia sư, tên học sinh cần gia sư, số tuổi, lớp học sinh đó đang theo học.

Bên cạnh đó, hợp đồng gia sư cũng cần phải ghi chép cụ thể các nội dung cần thỏa thuận về việc gia sư giữa hai bên như địa điểm học, thời gian học, giáo trình cần biên soạn. Các điều khoản về tiền thù lao mỗi được tính theo buổi hay theo giờ cũng nên thỏa thuận rõ và phương thức thanh toán như thế nào cụ thể. Hợp đồng gia sư cũng có những điều giống với mẫu hợp đồng lao động. Các bạn cần thỏa thuận kỹ lưỡng về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.

Ngoài ra, mọi người có thể sử dụng thêm mẫu phụ lục hợp đồng để sử dụng trong trường hợp cần bổ sung, sửa đổi các nội dung trong hợp đồng gia sư đã ký kết trước đó để đảm bảo giá trị của hợp đồng.

Tài liệu thường xem cùng

 • Mau gia han hop dong moi nhat

  Mẫu gia hạn hợp đồng là một trong số những hợp đồng được ký kết với mục đích giúp gia hạn hợp đồng để đảm bảo không có bất cứ những vấn đề gì phát sinh hay sảy ra mâu thuãn trong quá trình thực hiện hợp đồng. Mẫu gia hạn hợp đồng được thành lập sau khi hai bên có những thỏa thuận cũng như đồng ý và thống nhất ký kết để phục vụ cho nhu cầu công việc được dễ dàng và hiệu quả hơn. Mẫu gia hạn hợp đồng được cập nhật và tổng hợp mới nhất trên Taingon.net mời các bạn cùng tham khảo.
  Mẫu gia hạn hợp đồng mới nhất

  037,019

 • Mau hop dong gia cong hang hoa

  Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa đã được quy định rõ trong luật dân sự để các doanh nghiệp, nhà sản xuất có thể sử dụng trong quá trình thỏa thuận về vấn đề sản xuất các mặt hàng, mẫu hợp đồng gia công hàng hóa cũng cần phải có hình thức đúng quy cách như một văn bản hành chính, bao gồm quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng, phần xác nhận của các bên tham gia và các điều khoản cần có trong hợp đồng để chứng minh sự hợp tác giữa hai bên.
  Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

  022,667

 • Hop dong thue chuyen gia tu van3 trang

  Khi bạn đang thuê chuyên gia tư vấn, bạn cần phải có hợp đồng thuê chuyên tư vấn để lấy đó làm căn cứ quy định quyền, trách nhiệm của cả hai bên tham gia để buộc hai bên phải thực hiện, đảm bảo cho việc tư vấn mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu như bên cần tư vấn đang có nhu cầu thuê những chuyên gia có năng lực chuyên môn phù hợp với dự án chung của công ty, doanh nghiệp mình và bên tư vấn đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu chuyên môn đặt ra thì hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng thuê chuyên tư vấn để đánh dấu cơ sở pháp lý cho việc cả hai bên sẽ thực hiện đầy đủ những điều khoản đã thỏa thuận.
  Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn

  611206

 • Mau phuc luc cac ben tham gia hop dong

  Mẫu phục lục các bên tham gia hợp đồng là bảng kê khai các thành viên đăng ký tham gia hợp đồng trong biểu mẫu phụ lục của hợp đồng. Các bạn có thể download ngay mẫu phục lục các bên tham gia hợp đồng được Taingon.net đăng tải chi tiết và rõ ràng dưới đây.
  Mẫu phục lục các bên tham gia hợp đồng

  0247

Bình luận bằng Facebook

Hợp đồng gia sưTải ngay

/ 0