Hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016

Hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016 được sử dụng trong trường hợp công ty, doanh nghiệp muốn giao ký gửi các sản phẩm, hàng hóa hoặc cung ứng các dịch vụ của mình cho bên nhận ký gửi (cửa hàng bán lẻ, showroom, siêu thị, trung tâm mua sắm…). Nội dung của hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016 cần có đầy đủ và rõ ràng các thông tin về bên ký gửi, bên nhận ký gửi cũng như sản phẩm được ký gửi. Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016 mà Taingon.net chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn hình dung một biểu mẫu hành chính cần được thiết lập như thế nào cho chuẩn xác.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 11,053 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016

11/10/2017

Hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016 là một trong những biểu mẫu hành chính quan trọng, được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp, công ty của bạn muốn ký gửi hàng hóa hoặc sản phẩm nào đó cho bên nhận ký gửi. Bên nhận ký gửi có thể là một đại lý, cửa hàng phân phối, cửa hàng bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại hoặc showroom…
hop dong ky gui hang hoa 2016

Hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016


hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016 phải được thiết lập bằng văn bản, bởi đó sẽ là căn cứ pháp lý nhằm xác minh các giao dịch, điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận và đồng ý trước đó. Cả bên ký gửi và bên nhận ký gửi sẽ phải thực hiện theo đúng những gì mà mình ký kết trong hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016. Khi có tranh chấp hoặc rắc rối xảy ra thì bản hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016 sẽ là bằng chứng để phân định ai đúng hay ai sai và đưa ra cách giải quyết đúng pháp luật.

Luật thương mại Việt Nam có quy định hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016 là một hình thức ủy thác bán hàng, có nghĩa là bên ký gửi (chủ nguồn hàng, doanh nghiệp, công ty) tạm thời chuyển quyền quản lý và định đoạt các sản phẩm, hàng hóa của mình cho bên nhận ký gửi thông qua một văn bản pháp lý. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản, ký gửi hàng hóa tức là bên chủ hàng nhờ các cửa hàng, đại lý bán lẻ bán sản phẩm, hàng hóa cho mình và sẽ trả thù lao, hoa hồng theo như thỏa thuận. Khi bán được sản phẩm hoặc hàng hóa thì các đại lý bán lẻ sẽ phải gửi văn bản thông báo đến chủ nguồn hàng (doanh nghiệp, công ty) và cần ghi rõ số lượng, chủng loại hàng đã bán được cũng như thông tin về người mua hàng (họ tên, địa chỉ, mã số thuế nếu có). Bên ký gửi sẽ căn cứ vào đó để thiết lập hóa đơn giá trị gia tăng cho số hàng đã được tiêu thụ trên thực tế để kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của nhà nước.

Nội dung của hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016 bao gồm 3 phần chính đó là thông tin bên giao hàng, thông tin bên đại lý bán hàng và các điều khoản mà hai bên thỏa thuận.

- Phần 1 “Thông tin bên giao hàng”: Tên doanh nghiệp hoặc chủ nguồn hàng, địa chỉ, điện thoại liên hệ, người đại diện (nêu rõ tên và số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, thời gian và nơi cấp).

- Phần 2 “Thông tin bên đại lý bán hàng”: Tên cửa hàng (trung tâm thương mại, siêu thị), người đại diện (họ tên, số chứng minh nhân dân, thời gian và nơi cấp), địa chỉ, điện thoại liên hệ cần được ghi cụ thể trong hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016.

- Phần 3 “Thỏa thuận trong hợp đồng ký gửi hàng hóa”: Trong phần này thì người lập hợp đồng ký gửi hàng hóa cần ghi rõ ràng và cụ thể từng điều khoản để tránh những rắc rối sau này.

+ Điều khoản 1 “Đối tượng của hợp đồng” trong hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016: Yêu cầu ghi rõ từng mặt hàng, số lượng, giá cả, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu. Bạn nên lập thành một bảng để dễ theo dõi và nắm bắt. Bảng sẽ gồm có 8 cột là số thứ tự, tên mặt hàng, đơn vị tính (chiếc, mét…), số lượng, đơn giá, chiết khấu, thành tiền, ghi chú thêm.

Ngoài ra, trong điều khoản 1 của hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016 thì cũng cần nêu thêm phương thức giao hàng của đại lý bán hàng là “giao hàng thu tiền luôn”, không cho khách hàng nợ. Trong trường hợp đặc biệt cần bán nợ cho khách hàng thì phải được bên giao hàng đồng ý cũng như có các điều kiện phù hợp. Một điều nữa là bên đại lý bán hàng có quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa khó tiêu thụ hoặc từ chối nhận các hàng hóa chậm luân chuyển.

+ Điều khoản 2 “Quy cách giao nhận hàng”: Hai bên thỏa thuận về thủ tục, chi phí giao hàng do bên nào chi trả. Đồng thời, cũng cần xem xét trách nhiệm do bên nào nếu hàng hóa, sản phẩm bị mất, hư hỏng. Khi đã giao hàng rồi thì bên giao hàng có thể rút hàng ký gửi về hay không và nếu có quyền rút thì sẽ được quy định như thế nào cũng cần được nêu rõ trong hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016.

+ Điều khoản 3 “Phương thức thanh toán”: Có thể là thanh toán khi đã bán hết sản phẩm hoặc thanh toán vào một ngày nào đó cố định trong tháng, trong quý… Điều này tùy thuộc vào thỏa thuận và mong muốn của hai bên trong hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016.

+ Điều khoản 4 “Treo bảng hiệu tên chủ hàng”: Điều này quy định trong trường hợp nào thì chủ đại lý bán hàng sẽ được treo bảng hiệu mang tên doanh nghiệp ký gửi hàng và mẫu bảng hiệu này sẽ do bên ký gửi hay bên nhận thiết kế.

+ Điều khoản 5 “Bảo hành, sửa chữa hàng hóa”: Người lập hợp đồng ký gửi hàng hóa cần làm rõ việc bảo hành định kỳ hoặc sửa chữa hàng hóa bị hư hỏng sẽ do bên chủ hàng hay bên đại lý bán hàng thực hiện và thời hạn bảo hành quy định là bao lâu, chi phí bảo hàng, sửa chữa sẽ do bên nào chi trả.

+ Điều khoản 6 “Chấm dứt hợp đồng”: Quy định rõ về việc bên ký gửi hàng hoặc bên nhận hàng sẽ được chấm dứt hợp đồng ký gửi hàng hóa trong trường hợp nào, phải báo trước bao nhiêu ngày, chi phỉ chuyên chở hàng hóa trả lại cho chủ hàng sẽ do bên nào chịu.

+ Điều khoản 7 “giải quyết tranh chấp”: Khi nào thì sẽ kiện ra toàn án để giải quyết các tranh chấp và khi nào thì hai bên sẽ tự chủ động thương lượng cũng cần đươc nói rõ ràng ở hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016.

- Hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016 chỉ có hiệu lực khi có chữ ký và đóng dấu của chủ hàng và đại lý bán hàng.

Tài liệu thường xem cùng

 • Hop dong mua ban hang hoa

  Hợp đồng mua bán hàng hóa là một trong những bản hợp đồng được sử dụng thông dụng nhất hiện nay nhằm thỏa thuận trong việc mua bán và ràng buộc trách nhiệm giữa người mua và người bán với nhau. Hợp đồng mua bán hàng hóa được soạn thảo đầy đủ, chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho mọi người.
  Hợp đồng mua bán hàng hóa

  0262,651

 • Mau hop dong phan phoi hang hoa

  Trong lĩnh vực mua bán, trao đổi hàng hóa giữa bên mua và bên cung cấp cần phải sử dụng hợp đồng phân phối hàng hóa để làm giấy tờ ràng buộc trách nhiệm lẫn nhau. Chúng ta hiểu phân phối hàng hóa như thế nào? Chức năng của nó ra sao? Các kênh phân phối phổ biến hiện nay là gì? Mời bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây để hiểu hơn về những nội dung này.
  Mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa

  010,799

 • Hop dong cung cap hang hoa

  Hợp đồng cung cấp hàng hóa là hợp đồng kinh tế được lập ra để trình bày các điều khoản cũng như sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Trong hợp đồng cung cấp hàng hóa cũng cần nêu cụ thể quyền và nghĩa vụ của hai bên để các bên nắm được và thực hiện đúng. Các thông tin liên quan đến điều khoản cần được bàn bạc và thống nhất một cách chi tiết nhất để tránh xảy ra những tranh chấp sau này.
  Hợp đồng cung cấp hàng hóa

  03,371

 • Hop dong gui giu tai san

  Hợp đồng gửi giữ tài sản là biểu mẫu thỏa thuận về việc gửi và trông coi tài sản, hàng hóa của các chủ hàng, đơn vị với chủ kho bãi nhận trông giữ tài sản. Việc thỏa thuận hợp đồng gửi giữ tài sản chi tiết và đầy đủ sẽ là căn cứ pháp lý để hai bên yên tâm trong quá trình hợp tác, tránh việc xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.
  Hợp đồng gửi giữ tài sản

  01,417

Bình luận bằng Facebook

Hợp đồng ký gửi hàng hóa 2016Tải ngay

/ 0