Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm ghi hình

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm ghi hình giúp các bên liên quan có căn cứ bằng văn bản thể hiện sự thỏa thuận cũng như các điều khoản mà hai bên đã đồng ý thống nhất. Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm ghi hình cần được thiết lập chuẩn xác và đầy đủ các thông tin để mỗi bên đều nắm được và thực hiện đúng theo những gì đã cam kết.

binhnguyen

Số trang: 0 Lượt xem: 0 Lượt tải: 66 Loại file:

Tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm ghi hình

12/03/2018

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm ghi hình ở phần thông tin của bên cho phép sử dụng quyền liên quan và bên sử dụng quyền liên quan cần đảm bảo kê khai cụ thể họ tên cá nhân (trường hợp là tổ chức thì ghi tên công ty, người đại diện hợp pháp, chức vụ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), chứng minh nhân dân (hộ chiếu), địa chỉ, điện thoại, chủ sở hữu quyền liên quan tác phẩm.

Tiếp theo, người thiết lập hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm ghi hình phần điều khoản thống nhất bao gồm 10 điều khoản cơ bản và các bên liên quan có thể căn cứ vào tình hình để bổ sung hoặc chỉnh sửa nội dung các điều khoản khác để hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm ghi hình chặt chẽ và phù hợp với tình hình thực tế hơn. Các điều khoản lần luwotj là thông tin về chương trình ghi âm, ghi hình, trách nhiệm chuyển giao bản gốc của bên A và quyền sử dụng của bên B, thanh toán tiền bản quyền, điều khoản về tranh chấp, hiệu lực hợp đồng. Các bên liên quan có thể thỏa thuận về ngôn ngữ lập hợp đồng và số bản được giao cho các bên.

Tài liệu thường xem cùng

 • Hop dong chuyen nhuong quyen lien quan

  Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan là biểu mẫu thỏa thuận về việc chuyển nhượng các quyền liên quan giữa các cá nhân hoặc tổ chức với nhau. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan và lưu lại bản hợp đồng này để sử dụng khi cần thiết.
  Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan

  0794

 • Huong dan ghi hop dong lao dong2 trang

  Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Những điều kiện thỏa ước trong hợp đồng lao động cũng phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật về luận lao động. Mặt khác, đây là giấy tờ rất quan trọng của cả người lao động và doanh nghiệp nên phải soạn thảo thật cẩn thận. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết đến các bạn cách ghi các mục trong hợp đồng lao động sao cho đúng chuẩn nhất.
  Hướng dẫn ghi hợp đồng lao động

  46639

 • Hop dong thue quyen su dung dat

  Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có thể sử dụng trong trường hợp cho thuê đất để làm nhà kho, bến bãi, nhà xưởng theo nhu cầu sử dụng của các cá nhân, đơn vị có nhu cầu thuê đất. Khi thỏa thuận hợp đồng giữa bên cho thuê và bên đi thuê thì các bạn có thể tham khảo trước nội dung hợp đồng thuê quyền sử dụng đất để tiến hành chủ động thỏa thuận các nội dung cần thiết.
  Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

  01,783

 • Hop dong uy quyen quan ly su dung nha o

  Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở được sử dụng để bàn giao, ủy quyền cho người khác thay mình sử dụng và quản lý nhà ở. Nội dung của hợp đồng ủy quyền quản lý sử dụng nhà ở được Taingon.net tổng hợp và đăng tải dưới đây, các bạn có thể tham khảo ngay để nắm được các thông tin cần thiết.
  Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

  0843

Bình luận bằng Facebook

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm ghi hìnhTải ngay

/ 0